Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

Daně, účetnictví (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.10.2022
9.00 - cca 14.00
    —
22350

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

21.11.2022
9.00 - cca 14.00
    —
22351

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Marie Salačová

specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Výklad právní úpravy poskytování náhrad cestovních výdajů bude zaměřen především na ty okruhy, které stále způsobují problémy a nejasnosti v poskytování cestovních náhrad a na vysvětlení praktických komplikací, které vyplývají ze samotného zákonného znění.

Výklad na semináři je vždy plně aktuální – reaguje na všechny změny, které jsou přijaty či známy do data konání semináře.

V průběhu semináře bude mimo jiné poukázáno na nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při poskytování náhrad cestovních výdajů, zejména při jejich výpočtech. Budou zodpovězeny všechny dotazy a reagováno na připomínky z praxe, vysvětleny nejasnosti ze strany posluchačů i v provázanosti na související předpisy (zejména na zákon o daních z příjmů a další související právní předpisy).

Seminář je určen pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i těch, kteří s touto problematikou pracují jako např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod. Výklady a vysvětlení jsou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe.

Základní osnova semináře:

 • Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů
 • Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimopracovněprávních vztazích
 • Rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a rozpočtové sféře
 • Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 • Principy poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
 • Výklad způsobu sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 • Jednotlivé druhy cestovních náhrad
 • Problematika poskytování a snižování (krácení) tuzemského i zahraničního stravného
 • Poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách
 • Nejčastější problémy a chyby spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)
 • Paušalizace cestovních náhrad
 • Další důležité související otázky a nejasnosti
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit