Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovní doba a dovolená prakticky a v příkladech

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal. Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Odborný program

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Program semináře

Seminář je zaměřen na oblast pracovní doby a dovolené, tedy na oblast, kterou ve své praxi používá každý personalista, vedoucí pracovník i mzdová účetní, neboť vůči zaměstnancům všichni musí pracovní dobu rozvrhovat, evidovat, určovat čerpání dovolené a na základě evidence pracovní doby a dalších podkladů zpracovávat pro zaměstnance mzdy nebo platy.

Nejde přitom o oblast jednoduchou a řada institutů činí v praxi problémy, ať už při rozvrhování pracovní doby, stanovování vyrovnávacích období, při práci přesčas či při evidování pracovní doby. Právní úprava dovolené pak doznala od minulého roku podstatných změn a dodnes není zcela zažita, ať už jde o výpočet nároku na dovolenou, jeho krácení, zápočty různých dob jako odpracovaných či čerpání, přerušení a převádění dovolené.

Uvedené oblasti budou na semináři rozebrány s tím, že důraz bude kladen na praktické příklady z vlastní praxe lektora, z judikatury a v neposlední řadě též ze zkušeností z četných kontrol inspektorátů práce, jichž se lektor měl možnost na straně zaměstnavatelů aktivně účastnit.

Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti pracovní doby a dovolené, které jim umožní snáze rozvrhovat a evidovat pracovní dobu a určovat dovolenou tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům z kontrol inspektorátů práce.

Konkrétní program je následující:

 • pracovní doba a doba odpočinku
  • směnné pracovní režimy – příklady
  • fond pracovní doby – příklady
  • rovnoměrné rozvržení pracovní doby – příklady
  • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – příklady
  • pružná pracovní doba – příklady
  • pracovní doba při pracovní cestě – příklady
  • práce přesčas – příklady
  • pracovní pohotovost – příklady
  • noční práce – příklady
  • rozvrh směn a evidence pracovní doby – správné a chybné vedení – příklady
  • poskytování přestávek v práci – příklady
  • odpočinky mezi směnami a v týdnu – příklady
 • dovolená
  • druhy dovolené – příklady
  • výměra dovolené – příklady
  • výpočet dovolené – příklady
  • změny úvazku – příklady
  • počítání odpracovaných a zameškaných dob – příklady
  • čerpání dovolené, přerušování a převádění dovolené – příklady
  • krácení dovolené – příklady
  • přečerpaná dovolená – příklady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit