Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Agenturní zaměstnávání a outsourcing - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal. Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Odborný program

Určen pro: zaměstnance agentur práce, odpovědné zástupce, pro zaměstnance uživatelů na pozicích personalistů, mzdových účetní, další pracovníky v oblasti HR, pro vedoucí pracovníky setkávající se ve své praxi s agenturním zaměstnáváním

Program semináře

Seminář je zaměřen na oblast agenturního zaměstnávání a outsourcingu. Jde o oblast velmi živou a dotčenou novelou zákona o zaměstnanosti z minulého roku. V průběhu semináře budou postupně rozebrány podmínky agenturního zaměstnávání z pohledu licenčního, tedy jak získat a udržet si povolení ke zprostředkování zaměstnání, tak z pohledu praktického průběhu agenturního zaměstnávání, tedy vztahu mezi agenturou práce, uživatelem a zaměstnancem.

Stranou nezůstane ani oblast outsourcingu, kde bude věnována pozornost především vysvětlení, kdy jde o zastřené zprostředkování zaměstnání a kdy o legální outsourcing. Lektor při výkladu čerpá především z vlastní dlouholeté praxe, četných kontrol inspekce práce i soudobé judikatury.

Účastníci si ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti agenturního zaměstnávání a outsourcingu, které jim umožní využívat spolupráci s dodavateli z řad agentur práce i jiných subjektů tak, aby jim zároveň nehrozily postihy od inspektorátů práce.

Konkrétní program je následující:

 • Povolení ke zprostředkování zaměstnání a povinnosti s ním spojené
  • povolení ke zprostředkování zaměstnání
  • podmínky a proces vydání povolení
  • kauce agentury práce
  • odpovědný zástupce, jeho vztah k agentuře práce
  • pojištění agentury práce
  • informační povinnosti agentury práce
  • obnovování a rušení povolení ke zprostředkování zaměstnání
  • přestupky podle zákona o zaměstnanosti
  • zastřené zprostředkování zaměstnání a obecně obcházení agenturního zaměstnávání
  • rozdíly mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením
  • dotazy a diskuse
 • Agenturní zaměstnávání ve vztahu agentura práce a uživatel
  • základní principy
  • smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců
  • smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem
  • pokyn k dočasnému přidělení
  • omezení agenturního zaměstnávání
  • průběh agenturního zaměstnávání
  • srovnatelné pracovní a mzdové/platové podmínky
  • cestovní náhrady agenturních zaměstnanců
  • náhrada škody a přijetí opatření k zabezpečení a ochraně majetku
  • konkurenční doložky
  • ukončení dočasného přidělení a ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance agentury práce
  • dočasné přidělování cizinců
  • přestupky v agenturním zaměstnávání
  • dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit