Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Agenturní zaměstnávání a outsourcing

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.10.2022
9.00 - cca 14.00
    —
22347

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Vrajík

samostatný advokát, specialista na oblast pracovního práva, člen představenstva Czech Employment Lawyers Association, člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Určen pro: zaměstnance agentur práce, odpovědné zástupce, pro zaměstnance uživatelů na pozicích personalistů, mzdových účetní, další pracovníky v oblasti HR, pro vedoucí pracovníky setkávající se ve své praxi s agenturním zaměstnáváním

Program semináře

Seminář je zaměřen na oblast agenturního zaměstnávání a outsourcingu. Jde o oblast velmi živou a dotčenou novelou zákona o zaměstnanosti z minulého roku. V průběhu semináře budou postupně rozebrány podmínky agenturního zaměstnávání z pohledu licenčního, tedy jak získat a udržet si povolení ke zprostředkování zaměstnání, tak z pohledu praktického průběhu agenturního zaměstnávání, tedy vztahu mezi agenturou práce, uživatelem a zaměstnancem.

Stranou nezůstane ani oblast outsourcingu, kde bude věnována pozornost především vysvětlení, kdy jde o zastřené zprostředkování zaměstnání a kdy o legální outsourcing. Lektor při výkladu čerpá především z vlastní dlouholeté praxe, četných kontrol inspekce práce i soudobé judikatury.

Účastníci si ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti agenturního zaměstnávání a outsourcingu, které jim umožní využívat spolupráci s dodavateli z řad agentur práce i jiných subjektů tak, aby jim zároveň nehrozily postihy od inspektorátů práce.

Konkrétní program je následující:

 • Povolení ke zprostředkování zaměstnání a povinnosti s ním spojené
  • povolení ke zprostředkování zaměstnání
  • podmínky a proces vydání povolení
  • kauce agentury práce
  • odpovědný zástupce, jeho vztah k agentuře práce
  • pojištění agentury práce
  • informační povinnosti agentury práce
  • obnovování a rušení povolení ke zprostředkování zaměstnání
  • přestupky podle zákona o zaměstnanosti
  • zastřené zprostředkování zaměstnání a obecně obcházení agenturního zaměstnávání
  • rozdíly mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením
  • dotazy a diskuse
 • Agenturní zaměstnávání ve vztahu agentura práce a uživatel
  • základní principy
  • smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců
  • smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem
  • pokyn k dočasnému přidělení
  • omezení agenturního zaměstnávání
  • průběh agenturního zaměstnávání
  • srovnatelné pracovní a mzdové/platové podmínky
  • cestovní náhrady agenturních zaměstnanců
  • náhrada škody a přijetí opatření k zabezpečení a ochraně majetku
  • konkurenční doložky
  • ukončení dočasného přidělení a ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance agentury práce
  • dočasné přidělování cizinců
  • přestupky v agenturním zaměstnávání
  • dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit