Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejná prostranství - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.09.2023
9.00 - cca 14.00
    —
209235

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

soudce Krajského soudu v Brně

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-575/2022 - Veřejná prostranství - webinář

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Lektor, který již řadu let úspěšně přednášel pro agenturu BOVA téma veřejných cest a je spoluautorem komentáře k zákonu o pozemních komunikacích, se v novém semináři zaměří na právní problémy spojené s veřejnými prostranstvími. Veřejné prostory v posledních letech neobyčejně nabírají na významu – lidé si začínají uvědomovat jejich přínos pro kvalitu života v obci a zároveň se obcím nabízí řada zdrojů, z nichž mohou získat finanční podporu, pokud se rozhodnou svá veřejná prostranství zvelebovat. Překážkou pro úspěšné čerpání dotací však mohou být neujasněné právní otázky spojené s tím, které prostory lze ještě považovat za veřejná prostranství, se zásadami jejich zřizování či s výkonem vlastnických práv k pozemkům pod nimi. Tato problematika tíží i občany, neboť řada veřejných prostranství se nachází na soukromých pozemcích a omezuje tak jejich využití. Soudní spory mezi vlastníky pozemků a obcemi jsou proto stále častější. Právní úprava veřejných prostranství je přitom kusá, soudní judikatura značně rozkolísaná a odborné publikace k tématu prakticky neexistují. Vybraná témata z oblasti práva veřejného i soukromého bude lektor prezentovat teoretickým úvodem a následně je ve spolupráci s účastníky procvičí na praktických příkladech z reálného života. Opírat se přitom bude zejména o aktuální soudní judikaturu.

Seminář je určen úředníkům obecních a městských úřadů, kteří řeší problematiku dopravy, veřejné zeleně nebo vykonávají majetkovou správu veřejných prostorů, dále pak starostům malých obcí, kteří vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů týkajících se veřejných prostranství nejčastěji obracejí. Přínosný může být i pro členy nevládních organizací zabývajících se kultivací veřejného prostoru.

Z obsahu semináře:

  • Pojem veřejného prostranství. (Jaké jsou definiční znaky veřejného prostranství? Kde se tento pojem vyskytuje v právních předpisech?)
  • Veřejné prostranství na soukromém pozemku. (Může vůbec existovat proti vůli vlastníka? Jak je vlastník veřejným prostranstvím omezen ve využití svého pozemku? Má právo na nějakou finanční kompenzaci za toto omezení? A kdo má povinnost o veřejné prostranství na soukromém pozemku pečovat?)
  • Inventarizace stávajících veřejných prostranství v obci. (Jaké právní nástroje lze využít pro evidenci veřejných prostranství? Jaké jsou výhody a slabiny územního plánu, obecně závazné vyhlášky, usnesení zastupitelstva, deklaratorního správního rozhodnutí a neformálního pasportu veřejných prostranství?)
  • Plánování nových veřejných prostranství. (Koncepce veřejných prostranství jako strategický dokument obce. Jaká je role a využití územního plánu, regulačního plánu, územní studie?)
  • Budování veřejných prostranství. (Má veřejnou infrastrukturu zřizovat obec nebo soukromý investor? Jaká je role a využití plánovací smlouvy a dohody o parcelaci?)
  • Veřejná prostranství a aktuální judikatura

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit