Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář

Odborný program

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) je základní právní normou veřejného práva; stanoví pravidla umístění, povolení a užívání nejrůznějších stavebních záměrů. .

V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.), který byl již opakovaně novelizován (naposledy rozsáhlou tzv. věcnou novelou, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2023 Sb.). Obecná účinnost nového stavebního zákona pro většinu staveb začíná od 1. 7. 2024. Aktuálně jsou připravovány prováděcí a související vyhlášky

Obsahem interaktivního semináře je podrobný výklad účastenství obsažený ve správním řádu, v současném a v novém stavebním zákonu. Výklad je zaměřen na procesní práva a povinnosti účastníků řízení, a tomu odpovídající postupy stavebního úřadu podle současného a nového stavebního zákona. Výhodou semináře je důraz na praktické otázky a bohatou judikaturu správních soudů.

Seminář je určen nejen odborné veřejnosti, ale v podstatě každému, kdo se zajímá o problematiku účastenství ve stavebně-správních řízeních.

Z programu semináře:

Účastenství obecně – dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)

 • Hlavní a vedlejší účastníci řízení
 • Nepřiznání účastenství
 • Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky dle správního řádu a soudního řádu správního, případy, kdy porušení procesních práv účastníků nemá vliv na zákonnost rozhodnutí.

Účastenství speciálně dle současného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.):

 • Stavebník: kdo je stavebníkem, stavebník je/není vlastníkem pozemku nebo stavby, stavebník v řízení o nepovolené stavbě, povinnosti stavebníka
 • Vlastník pozemku/stavby: souhlas se záměrem, povinnosti vlastníka
 • Obec: účastník řízení k ochraně zájmů samosprávného celku, obec jako stavebník, vlastník pozemku/stavby, soused, účastenství v jednotlivých fázích projednání záměru (umístění, povolení, užívání-kolaudace), rozsah námitek
 • Soused: podmínky účasti souseda v jednotlivých fázích projednání záměru se zaměřením na umístění a povolení, rozsah, povaha a rozhodování o námitkách (územně-technických, občanskoprávních včetně občanskoprávních vlastnických), posuzování a rozhodování o námitkách, soused v řízení o nepovolené stavbě, a dalších
 • Projektant: postavení projektanta v řízeních a jeho vztah k stavebnímu úřadu a účastníkům řízení, projektová dokumentace a její vady
 • Ostatní subjekty: účastenství podle zvláštních právních předpisů, společenství vlastníků jednotek, občanské sdružení (ekologický spolek), autorizovaný inspektor, vlastníci technické infrastruktury, veřejnost
 • Účast v zjednodušených postupech: územní souhlas, souhlas s provedením ohlášené stavby apod.

Účastenství speciálně dle nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.):

 • Změny v postavení některých účastníků/subjektů v řízení o povolení záměru: stavebník, společenství vlastníků jednotek jako stavebník, vlastník pozemku/stavby, obec, soused, občanská sdružení (ekologické spolky), hlavní projektant/projektant, vlastník technické infrastruktury, veřejnost, autorizovaný inspektor
 • Procesní změny: nedostatky žádosti o povolení, námitky účastníků obecné, námitky občanskoprávní vlastnické a jejich posuzování, opravné prostředky podle soudního řádu správního, přístup do informačních systémů
 • Účast v nových řízeních: povolovací řízení, řízení o vydání zrychleného povolení, kolaudační řízení, rekolaudace, řízení o nepovoleném záměru, řízení o vydání zákazových opatření nebo opatření k nápravě, rámcové povolení, a další.

Dotčené orgány:

Současný stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)

 • postavení dotčených orgánů a jejich procesní práva, vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko, přezkum závazných stanovisek a lhůty).

Nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.)

 • změny vztahu dotčených orgánů a stavebního úřadu (agenda dotčeného orgánu integrována/neintegrována do stavebního úřadu), výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko, speciální úprava lhůt pro přezkum závazných stanovisek), jednotné environmentální stanovisko.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit