Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.10.2022
9.00 - cca 15.30 - 16.00
    —
22319

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP.

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-589/2021 - Územní plánování

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 160 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Seminář bude mít dvě hlavní části: bude zaměřen na problémy současné praxe a na podrobné informace o novém stavebním zákonu v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady včetně informací o nových prováděcích vyhlášek na úseku územního plánování. Období mezi platností a účinností zákona je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem.

Program:

 • I. Problémy současné praxe, zejména
  • otázky spojené s uvedením územních plánů do souladu s požadavky jednotného standardu, jeho další směřování,
  • náležitosti návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem,
  • náležitosti návrhu obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, které jsou vyžadovány jako podklad pro stanovisko orgánu ochrany přírody a orgánu SEA,
  • co musí obsahovat rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem,
  • role určeného zastupitele a samosprávy v procesu pořizování ÚPD, vztah k pořizovateli, postavení samosprávy u pořizování územní studie
  • problematika záborů ZPF a náležitosti jejich odůvodnění,
  • jak správně aplikovat ustanovení § 18 odst. 5 SZ,
  • aktuální metodiky a stanoviska MMR na úseku územního plánování,
  • výběr z aktuální judikatury,
  • další informace vztahující se k současné praxi,
  • blok dotazů a odpovědí k platnému stavebnímu zákonu.
 • II. Nový stavební zákon a prováděcí vyhlášky
  • Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady.
  • Co lze očekávat od nových prováděcích vyhlášek na úseku územního plánování.
  • Závěrečný blok dotazů a odpovědí.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit