Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2022 a novinky od roku 2023

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
22308

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Cena

Vložné: 8980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Ubytování: 1500 Kč/osobu 2 noci (cena včetně 10% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 600 Kč/osobu (cena včetně 10% DPH)

Stravování: 1410 Kč/osobu – 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře (cena včetně 10% DPH)

Odborný program

Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2022 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2023 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení základních pojmů,
 • vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023,
 • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
 • uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní,
 • sazby daně v roce 2023,
 • praktické dopady prominutí daně při dodání plynu a elektřiny,
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
 • odpočet daně v roce 2023,
 • zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2023,
 • správa daně v tuzemsku,
 • kontrolní hlášení v roce 2023,
 • zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS),
 • opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2022 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2023, a to zejména:

 • Informace o aktuálním stavu legislativy
 • Připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
  • uplatnění daňové ztráty zpětně
  • úpravy ve zdaňování dluhopisů
  • peněžní příspěvek na stravování a srovnání s režimem stravenek
  • trvalé a přechodné úpravy v oblasti majetku
  • zvýšení a rozšíření odpočtu darů ve prospěch subjektů a osob z Ukrajiny
 • Novelizace pokynu D-22
 • Rozinky:
  • z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
  • oceňovací rozdíly a ocenění reálnou hodnotou v základu daně z příjmů
  • vybrané interpretace NUR – k dotacím a zaevidování majetku
  • k majetku - výrobek plnící funkci stavby - § 108 stavebního zákona
  • přehledně k daňovému režimu pohledávek a dodanění neuhrazených dluhů
  • povinnosti pronajímatele a nájemce při nájmu majetku, včetně zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení v příkladech
  • bezúročné a nízkoúročené zápůjčky
  • mzda a plnění vedle mzdy/benefity - klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů
 • Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2022, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2022 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, apod.), případné změny pro rok 2023
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2022 a případně rok 2023,
 • Vybrané účetní metodické oblasti:
  • Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
  • Oceňování zásob
  • Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
  • Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
  • Kapitálové operace
  • Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2022, například:
 • vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
 • vyplňování účetních výkazů,
 • sestavení přílohy k účetní závěrce,
 • cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
 • případné změny v účetních předpisech od roku 2023,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit