Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.10.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208262

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: předloženo k akreditaci

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, bude doplněn o zkušenosti z aplikace tohoto zákona v praxi včetně některých metodických závěrů Ministerstva vnitra ke sporným otázkám. Je určen především pro úředníky územních samosprávných celků a správních úřadů, rozhodujícím v prvním stupni. Může být v části přestupků i přípravou oprávněných úředních osob na zkoušku odborné způsobilosti dle ustanovení § 111 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Program semináře:

 • Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky
  • odpovědnost za přestupek
  • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
  • odpovědnost za přestupek právnické osoby
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
 • Správní tresty a jejich ukládání
  • ukládání správních trestů
  • polehčující a přitěžující okolnosti
  • správní tresty
 • Ochranná opatření
  • omezující opatření
  • zabrání věci
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • účastníci řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení
  • zvláštní druhy řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 • Evidence přestupků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit