Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.10.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23266

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s procesní úpravou rozhodování o poskytování dotací ze státního rozpočtu obsaženou v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Seminář je určen především pro pracovníky ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, které mají podle zákona č. 218/2000 Sb., postavení poskytovatele dotace.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu dospěl dne 30. 9. 2015 ve svém rozhodnutí čj. 9 Ads 83/2014-46 k závěru, že na rozhodnutí o neposkytnutí dotace ze státního rozpočtu se vztahuje správní řád a podléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví. Vzhledem k tomu, že zákon č. 218/2000 Sb. neobsahoval žádná speciální procesní pravidla pro řízení o žádosti o poskytnutí dotace a aplikace obecných ustanovení správního řádu o správním řízení v plném rozsahu by byla v praxi velmi složitá, byl přijat zákon č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a kterým byla do zákona č. 218/2000 Sb., doplněna speciální procesní pravidla pro dotační řízení a současně byla aplikace některých ustanovení správního řádu vyloučena. Účelem semináře je seznámit účastníky s průběhem a jednotlivými fázemi dotačního řízení podle speciálních pravidel řízení v zákoně č. 218/2000 Sb., a obecných pravidel ve správním řádu, která nejsou vyloučena, jakož i se základními principy soudního přezkumu rozhodnutí o neposkytnutí dotace.

Program semináře:

  • Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah
  • Výzva k podávání žádostí
  • Žádost o dotaci a její náležitosti
  • Vady žádosti a jejich důsledky
  • Zastavení dotačního řízení
  • Rozhodnutí o žádosti o dotaci
  • Nové rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci
  • Soudní přezkum rozhodnutí o zamítnutí žádosti a jeho důsledky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit