Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Bc. David Burian

specialista na ochranu osobních údajů, od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době jako ředitel odboru předávání, akreditací a konzultací.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-774/2022 - GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - webinář

Odborný program

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni s důležitými změnami, které přineslo s účinností od 25. května 2018 obecné nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti zpracování osobních údajů, jakož i s aktuálními poznatky z aplikační praxe. Pozornost bude zaměřena především na konkrétní praktické problémy, které správci a zpracovatelé v praxi často řeší. Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních osob, zejména z útvaru bezpečnosti, HR, IT, compliance, případně všech dalších, kteří nakládají s osobními údaji.

Program semináře:

 • Obecný úvod do problematiky,
 • postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů,
 • poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení,
 • obecné zásady ochrany osobních údajů,
 • vybrané pojmy (osobní údaj a zvláštní údaj, pseudonymizace, anonymizace, šifrování),
 • biometrické údaje – kdy a za jakých podmínek je lze zpracovávat, praktické zkušenosti a postoj Úřadu a Evropského sboru,
 • co se rozumí právními důvody zpracování a jak se v praxi použijí,
 • problematika uzavírání zpracovatelské smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, řetězení zpracovatelů, standardní smluvní doložky mezi správci a zpracovateli,
 • praktické zajištění výkonu práv subjektů údajů,
 • zabezpečení zpracování, řízení rizik, na co nezapomenout při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jak pracovat s metodikou Úřadu k DPIA, kdy je nutné konzultovat Úřad,
 • sporné otázky při aplikaci pravidel ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů (jak vést dokumentaci porušení, jakým způsobem a v jakých případech oznamovat úřadu/ohlašovat subjektům údajů, příklady z praxe),
 • postavení a úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • nové nástroje ochrany osobních údajů – kodexy chování a certifikace – aktuální vývoj,
 • praktické problémy předávání osobních údajů do třetích zemí (nové standardní smluvní doložky, závazná podniková pravidla, správní ujednání a mezinárodní smlouvy, aktuální vývoj předávání do USA).
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit