Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek - ON-LINE

Finanční právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.10.2022
9.00 - cca 14.00
    —
208216

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

kpt. Mgr. Dušan Ernest

Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření

plk. Mgr. Josef Kobsinek

Generální ředitelství cel

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních kontrolních režimů v průběhu celního řízení, zejména s ohledem na problematiku zboží dvojího užití, jeho identifikace, problematiku mezinárodních sankcí a vojenského materiálu. Účastníci budou samozřejmě informováni rovněž o novém NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Seminář by měl poskytnout odpovědi na základní otázky plynoucí z celního řízení a podat základní informace vývozcům, dovozcům, nebo deklarantům projednávajícím předmětné komodity jako jsou např. identifikace zboží, kontrolní orgány, průběh celního řízení, licence a povolení, problematika kontroly v oblasti mezinárodních sankcí apod.

Seminář je určený pro pracovníky, kteří se věnují celnímu řízení u zboží, které může být zbožím dvojího užití, vojenským materiálem, nebo podléhá mezinárodním sankcím (např. vývoz a dovoz z/do Ruské federace, Ukrajiny, KLDR, Sýrie, Íránu apod.) Jedním z cílů semináře je poskytnout praktické informace vedoucí k identifikaci výše uvedeného zboží. Dále bude také seminář rozšířen o základní informace v oblasti zákazů a omezení bezpečnostní charakteru vztahující se k celnímu řízení.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky
  • Co jsou mezinárodní kontrolní režimy
  • Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy
  • Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce
  • Problematika vojenského materiálu
  • Problematika mezinárodních sankcí
  • Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
 • Problematika vojenského materiálu
  • Co je vojenským materiálem
  • Možné způsoby vedoucí k identifikaci vojenského materiálu, praktické příklady, rozdíl mezi civilním a vojenským materiálem
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Proces celního řízení
 • Problematika mezinárodních sankcí
  • Co jsou mezinárodní sankce
  • Uplatňování mezinárodních sankcí s ohledem na aktuální politickou situaci ve světě (zpřísňování a uvolňování mezinárodních sankcí)
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Proces celního řízení
 • Zboží dvojího užití
  • Co je zbožím dvojího užití
  • Legislativní rámec problematiky zboží dvojího užití
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Úvod do NR č. 428/2009, resp. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití
 • Identifikace zboží dvojího užití
  • Jak identifikovat zboží dvojího užití, rozdíl mezi zbožím dvojího užití a vojenským materiálem
  • Možné cesty k identifikaci zboží dvojího užití
  • Práce s NR č. 428/2009 a s nařízením 2021/821 včetně přílohy I: seznamu zboží dvojího užití
  • Praktické příklady
 • Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
  • Typologie „ostatních zákazů a omezení“
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Legislativní rámec ostatních zákazů a omezení
 • Vysvětlení některých způsobů identifikace zboží dvojího užití a vojenského materiálu
 • Práce s otevřenými zdroji: TARIC, EUR-lex, internetové stránky státních orgánů atd.
 • Shrnutí problematiky mezinárodních sankcí a ostatních zákazů a omezení z pohledu celního řízení
 • Shrnutí problematiky mezinárodních kontrolních režimů s ohledem na problematiku zboží dvojího užití a vojenského materiálu při celním řízení
 • Prostor pro diskuzi

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit