Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.05.2023
9.00 - cca 16.30
    —
23005

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního Právnické fakulty Masarykovy univerzity,poradkyně v mezinárodní advokátní kanceláři Maggi Kathollnig RechtsanwaltsGmbH

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je podrobně seznámit posluchače s problematikou věcných břemen, a to zřizovaných různými způsoby – smluvně, vydržením, pořízením pro případ smrti a ze zákona, a to z pohledu právní nauky a právní praxe včetně použitelné a aktuální judikatury vyšších soudů a možných návrhů řešení v praxi vznikajících problémů. Výklad bude doplněn rovněž o právo stavby.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • Věcná břemena – úvod
  • věcná břemena jako věcná práva k věci cizí
  • věcná břemena jako věci v právním smyslu
  • věcná břemena jako předmět držby
  • dělení na služebnosti a reálná břemena, jejich odlišení
  • služebnost jako právní titul výstavby na pozemku
 • Vznik věcných břemen
  • smluvní nabytí, vydržení, vznik věcných břemen ze zákona, rozhodnutím příslušného orgánu a vydržením
 • Ochrana věcných břemen
  • ochrana petitorní
  • ochrana posesorní
 • Smluvní věcná břemena
  • problematické formulace vymezení věcných břemen ve smlouvách včetně příkladů z katastrální praxe
  • zaměření na služebnost inženýrské sítě a služebnost práva cesty (podrobně i se vzory smluv)
  • práva a povinnosti z věcných břemen včetně nákladů na udržování služebné věci
  • zánik věcných břemen
 • Nezbytná cesta
  • Podmínky zřízení nezbytné cesty
  • Účely zřízení nezbytné cesty
  • Nezbytná cesta jako služebnost
  • Práva a povinnosti z nezbytné cesty
  • Zánik nezbytné cesty
 • Tzv. zákonná věcná břemena
  • věcná břemena podle zákonů č. 458/2000 Sb., energetický zákon, č. 127/2005, o elektronických komunikacích, č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a další
  • způsob zřízení tzv. zákonných věcných břemen a jejich odlišení od ochranných pásem
  • náhrada za zřízení tzv. zákonného věcného břemene a ochranného pásma
  • práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů
  • zánik tzv. zákonných věcných břemen
 • Právo stavby
  • smysl a účel práva stavby, možnosti jeho využití
  • vznik práva stavby
  • práva a povinnosti z práva stavby, jeho promítnutí do katastru nemovitostí
  • zánik práva a stavby a s tím spojené následky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit