Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 a příprava na roční zúčtování záloh - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.12.2022
9.00 - cca 13.00
    —
208214

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Katarína Dobešová

Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních

Odborný program

Cílem je seznámit účastníky semináře s aktuálními novelami a změnami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022, jejich dopadem do ročního zúčtování záloh a novinkami pro rok 2023. Program bude aktualizován v návaznosti na stav daňové legislativy.

PROGRAM SEMINÁŘE

DAŇOVÉ NOVINKY:

 • Daňová podpora Ukrajiny v roce 2022 - navýšení max. limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 30%, rozšíření účelů, na které lze dar poskytnout a okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout, daňové osvobození ubytování poskytnutého ukrajinském pracovníkovi a jeho rodinnému příslušníkovi (kteří opustili Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem) a osvobození bezúplatného nepeněžního plnění na pomoc Ukrajině.
 • Daňová podpora nízkoemisních vozidel – s účinností od 1. 7. 2022 snížení nepeněžního příjmu u elektromobilu poskytnutého zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely na 0,5% ze VC a zpětně od počátku roku při ročním zúčtování záloh nebo v DAP (přepočtem výše příjmu při vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech).
 • Daňové změny v oblasti homeofficu v souvislosti s novelou zákoníku práce (úhrada nákladů spojených s výkonem „práce na dálku“ nově formou paušální částky stanovené v pracovněprávních předpisech).
 • Zvýšení stravného při pracovní cestě s účinnosti od 20. 8. 2022 a tím i zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžitého příspěvku na stravování (tzv. stravovacího paušálu).
 • Daňový režim odměn za výkon funkce členů volebních komisí (problematické „rozúčtování“ těchto příjmů náležejících za dva měsíce najednou, a daňové osvobození těchto odměn v novele ZDP (sněmovní tisk č. 254).

DALŠÍ PROBLEMATIKA:

 • Aktualizace minimální a průměrné mzdy s parametrickými dopady do zdanění pro rok 2022 a 2023.
 • Příspěvek KV KDP k některým aspektům s pomocí Ukrajině (problematika daňové uznatelnosti bezúplatných plnění osvobozených v § 4a písm. k) zákona, náhrady mzdy zaměstnancům vykonávajícím dobrovolnickou práci a ukrajinským zaměstnancům kteří obdrželi povolávací rozkaz).
 • Poskytování daňových úlev daňovým rezidentům ČR, daňovým nerezidentům ze států EU/EHP a nerezidentům z tzv. třetích států a problematika určení daňové rezidence.
 • Nová roční sleva na zastavenou exekuci v tiskopisu Žádost o roční zúčtování a ve výpočtu daně.
 • Peněžitý příspěvek na stravování v praxi (stravovací paušál).
 • Odečet úroků z úvěrů na bydlení (nadále problematická oblast v rámci ročního zúčtování záloh) detailně.
 • COVID 19 a daňová problematika (snad jen ve formě rekapitulace).
 • Daňové zvýhodnění na děti a soustavná příprava na budoucí povolání (na zletilé studující děti o prázdninách, problematika dětí svěřených soudně do střídavé nebo společné péče obou rodičů, opravná maturitní zkouška v září, na děti studující v zahraničí a na zletilé dítě, jemuž byl přiznán ID 3. stupně zpětně 2 roky).
 • Výklad k vybraným zaměstnaneckým benefitům (určitě se zmíníme o výpůjčkách sportovního nářadí, volnočasových aktivitách a příspěvcích na sportovní akce, poskytování jednotného pracovního oblečení, darů zaměstnancům (jako obvykle též k Vánocům) a o příspěvcích na penzijní a životní vč. sankcí za předčasné ukončení a na různá jiná riziková pojištění /připojištění a poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům.
 • Zajímavé judikáty a výsledky šetření veřejného ochránce práv související se zdaňováním mezd (proč nenáleží daňové úlevy na průkaz ZTP/P resp. invalidní důchod přiznaný podle zahraničních předpisů).
 • Informace o připravovaném pokynu GFŘ řady D (nahrazujícímu pokyn D-22).
 • Aktuální změny v daňových tiskopisech (přehled, co se mění a nové vzory, lhůty pro podání).
 • Dotazy účastníků budou řešeny průběžně.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál a detailní prezentace jako obvykle i v elektronické podobě.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit