Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2022
9.00 - cca 17.00
    —
208206

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• vymezení základních pojmů,
• vymezení obratu a registraci plátců v roce 2022 a 2023,
• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při dodání zboží za použití elektronického rozhraní,
• sazby daně v roce 2022 a 2023,
• praktické dopady prominutí daně při dodání plynu a elektřiny,
• odpočet daně v roce 2022 a 2023,
• správa daně v tuzemsku a předpokládané změny v roce 2023,
• zvláštní režim jednoho správního místa (OSS),
• opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině.

O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2022 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2023, a to zejména:

 • Informace o aktuálním stavu legislativy
  • připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
  • uplatnění daňové ztráty zpětně
  • peněžní příspěvek na stravování a srovnání s režimem stravenek
  • trvalé a přechodné úpravy v oblasti majetku
  • zvýšení a rozšíření odpočtu darů ve prospěch subjektů a osob z Ukrajiny
 • Novelizace pokynu D-22
 • Rozinky:
  • z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
  • k majetku a výrobku plnícího funkci stavby - § 108 stavebního zákona
  • k pohledávkám
  • povinnosti pronajímatele a nájemce při nájmu majetku, včetně zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení
  • mzda a plnění vedle mzdy/benefity – klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů

Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2022, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2022 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.

Výklad bude zaměřen zejména na:
• rekapitulace významných oblastí v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv apod.),
• změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2023,
• vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
• další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit