Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o majetku státu

Obchodní a občanské právo, Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Tereza Nedvídková

oddělení Právní podpora a majetkové v odboru Státní majetek Ministerstva financí, kde se zaměřuje na zpracování výkladových stanovisek k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V rámci legislativního procesu pak pracuje na přípravě novelizace zákona o majetku státu a rovněž zpracovává připomínky k návrhům právních předpisů právě z pohledu uvedeného zákona. V rámci své činnosti převzala agendu paní doktorky Vilhelmové, na jejíž práci se snaží navázat.

Odborný program

Seminář se zaměří na problematiku zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem s jeho aplikací. Výklad bude doplněn o  informace k vybraným ustanovením prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů a o dílčí exkursy do vybraných souvisejících předpisů.

Seminář je určen zejména pracovníkům státních orgánů a organizací a dalším subjektům, kteří se zajímají o právní úpravu vlastnického práva státu.

Odborný program semináře:

 • Charakteristika hospodaření s majetkem státu
  • struktura právní úpravy
  • organizační složky státu a státní organizace
  • dělená subjektivita
  • jednání za stát v právních vztazích
  • příslušnost k hospodaření
  • nabývání majetku státem
  • základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu
 • Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi
  • centrální registr administrativních budov
  • nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu
 • Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty
  • převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty
  • právnické osoby s účastí státu
  • režim pohledávek a závazků
  • schválení, výjimky a předchozí souhlasy při nakládání s majetkem státu
  • odpovědnost za škodu
  • kontrola
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit