Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině- ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.05.2022
9.00 - cca 14.30
    —
208171

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

Profesor Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, katedry krajinného managementu, působí také na Povodí Vltavy. Specializuje se na problematiku vodního režimu krajiny, vodního a živinného režimu luk a pastvin, ochrany jakosti vod před plošnými zdroji znečištění (dusík, fosfor), cesty odtoku pramenných a drenážních vod, vliv rozsahu a rozmístění trvalých kultur v povodí na jakost vody.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je zaměřen na koncepční řešení problematiky ochrany množství a jakosti vody v povodí. Koncepční řešení je zaměřeno na zvýšení retence a akumulace vod na zemědělském půdním fondu, ale i v obcích. Praktická realizace propojených adaptačních opatření, která prozatím v ČR není ve větší míře uskutečňována, by pak mohla významně snížit zatížení vodních toků a vodních nádrží sedimenty, významně snížit vodní erozi půdy, zvýšit zásobu vody v půdě a zvýšit akumulaci vod v povodí, částečně řešit sucho, povodně, zvýšit malé zásoby podzemních vod, a to vše současně. Přednáška proto vysvětluje principy těchto opatření, ale dává i návody na praktická adaptační opatření ke zvýšení retence a akumulace vody na zemědělském půdním fondu a návody na opatření k ochraně jakosti vody před plošnými zemědělskými zdroji znečištění. Adaptační opatření jsou zaměřena na systém vzájemně propojených přírodě blízkých a technických opatření v jednotlivých subpovodích, kdy je dáván důraz na snížení odtoku vody za srážkoodtokových událostí a posílení tvorby podzemních vod v území.

Seminář je určen starostům obcí a měst, odborným pracovníkům odborů VH a ŽP měst a pověřených obcí, místním akčním skupinám

Program semináře:

  • Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí
  • Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody
  • Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu
  • Přírodní podmínky ČR a jejich vliv na zrychlený odtok
  • Představení systému kritických bodů odtoku
  • Představení propojeného systému opatření - principy
  • Představení adaptačních opatření – katalog opatření
  • Představení realizovaných opatření s diskusí jejich účinků
  • Diskuse účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit