Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

expertka na katastrální problematiku, bývalá ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Právník roku 2018 pro správní právo. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti a v současné době přednáší též na Právnické Fakultě UP v Olomouci a CEVRO Institutu v Praze.

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, pro něž je nezbytné vyznat se v katastrálním právu a vědět, jak správně nakládat s nemovitými věcmi.

Jak je výklad postaven?

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla právní úpravu nemovitostí. Novou regulaci nacházíme nejen v občanském zákoníku, ale zcela nově byl zpracován i katastrální zákon s prováděcími předpisy. Většina novinek je účinných více než dva roky, jsou nasbírány první zkušenosti z praxe. Od 1. 1. 2018 navíc nastává další fáze – důsledné prosazení principu materiální publicity katastru nemovitostí. Dá se tedy říci, že teprve tímto dochází k završení všech změn.

Lektoři se při výkladu soustředí především na problematiku vymezení nemovitých věcí, nabývání vlastnického (a jiných věcných práv) k nemovitostem, ilustrativně a na příkladech bude představeno působení zásady materiální publicity a pravidel pro zápis údajů do katastru nemovitostí. Zmíněny budou též důležité skutečnosti ve vztahu k provádění due diligence při nákupu nemovitosti. Prezentace pro účastníky zahrnuje bohatou obrazovou dokumentaci (např. ukázky LV). Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Co patří mezi nemovité věci?
 • Co je stavbou ve smyslu soukromého práva?
 • Co je součástí pozemku a lze legálně zabránit, aby se určitá věc stala součástí?
 • Jaký režim má dočasná stavba dle NOZ a jak se liší od dočasné stavby dle stavebního zákona?
 • Co jsou inženýrské sítě a jakou mají povahu?
 • Převádí se s hlavní věcí automaticky též příslušenství, které je nemovitou věcí?
 • Jaké jsou náležitosti smlouvy o převodu nemovitosti?
 • Jak je chráněn dobrověrný nabyvatel nemovitosti evidované v katastru nemovitostí? Jaké jsou účinky materiální publicity?
 • Co vše se eviduje v katastru nemovitostí?
 • Na co je třeba dát pozor při nahlížení do katastru?
 • Jak se eviduje stavba jako součást pozemku?
 • Jaké jsou odlišnosti při evidenci „starého“ a „nového“ bytového spoluvlastnictví?
 • Jak se eviduje právo stavby?
 • Jak se mění zápisy práv do katastru nemovitostí?
 • Která práva se zapisují vkladem?
 • Jak probíhá vkladový přezkum?
 • Jak vypadá výpis provedených změn?
 • Která nová práva lze evidovat v katastru nemovitostí? Budoucí zástavní právo, zákaz zatížení a zcizení, výhradu vlastnického práva, nájem?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit