Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.03.2023
9.00 - cca 16.30
    —
209144

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

bývalá ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, dlouhodobě se zabývá problematikou katastru nemovitostí a právních vztahů k nemovitostem. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti a v současné době přednáší též na Právnické Fakultě UP v Olomouci a CEVRO Institutu v Praze.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, pro něž je nezbytné vyznat se v katastrálním právu a vědět, jak správně nakládat s nemovitými věcmi.

Jak je výklad postaven?

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla právní úpravu nemovitostí. Novou regulaci nacházíme nejen v občanském zákoníku, ale zcela nově byl zpracován i katastrální zákon s prováděcími předpisy. Většina novinek je účinných více než dva roky, jsou nasbírány první zkušenosti z praxe. Od 1. 1. 2018 navíc nastává další fáze – důsledné prosazení principu materiální publicity katastru nemovitostí. Dá se tedy říci, že teprve tímto dochází k završení všech změn.

Lektoři se při výkladu soustředí především na problematiku vymezení nemovitých věcí, nabývání vlastnického (a jiných věcných práv) k nemovitostem, ilustrativně a na příkladech bude představeno působení zásady materiální publicity a pravidel pro zápis údajů do katastru nemovitostí. Zmíněny budou též důležité skutečnosti ve vztahu k provádění due diligence při nákupu nemovitosti. Prezentace pro účastníky zahrnuje bohatou obrazovou dokumentaci (např. ukázky LV). Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Co patří mezi nemovité věci?
 • Co je stavbou ve smyslu soukromého práva?
 • Co je součástí pozemku a lze legálně zabránit, aby se určitá věc stala součástí?
 • Jaký režim má dočasná stavba dle NOZ a jak se liší od dočasné stavby dle stavebního zákona?
 • Co jsou inženýrské sítě a jakou mají povahu?
 • Převádí se s hlavní věcí automaticky též příslušenství, které je nemovitou věcí?
 • Jaké jsou náležitosti smlouvy o převodu nemovitosti?
 • Jak je chráněn dobrověrný nabyvatel nemovitosti evidované v katastru nemovitostí? Jaké jsou účinky materiální publicity?
 • Co vše se eviduje v katastru nemovitostí?
 • Na co je třeba dát pozor při nahlížení do katastru?
 • Jak se eviduje stavba jako součást pozemku?
 • Jaké jsou odlišnosti při evidenci „starého“ a „nového“ bytového spoluvlastnictví?
 • Jak se eviduje právo stavby?
 • Jak se mění zápisy práv do katastru nemovitostí?
 • Která práva se zapisují vkladem?
 • Jak probíhá vkladový přezkum?
 • Jak vypadá výpis provedených změn?
 • Která nová práva lze evidovat v katastru nemovitostí? Budoucí zástavní právo, zákaz zatížení a zcizení, výhradu vlastnického práva, nájem?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit