Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.02.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23179

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi vstupují do věřitelsko-dlužnických vztahů.

Jak je výklad postaven?

Při výkladu je kladena pozornost na ty instituty soukromého práva, které se přímo dotýkají postavení a ochrany věřitele. V první polovině semináře se účastníci dozvědí, jak je regulováno poskytování finančních služeb, jaké je postavení věřitele vůči dědicům či manželům se SJM a jak je to s postoupením pohledávky. Druhá polovina je věnována problematice započtení, promlčení a utvrzení dluhů. Seminář je tak koncipován průřezově, aby si účastníci osvojili nejen jednotlivá pravidla, ale i souvislosti mezi nimi. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
  • Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
  • Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
  • Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
  • Lze si sjednat úroky z úroků?
  • Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
  • Proč musím dbát na odlišení úroků z prodlení a smluvní pokuty?
  • Je dobré sjednat si ztrátu výhody splátek?
 • Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům
  • Které dluhy patří do společného jmění manželů?
  • Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
  • Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů? A jak na to navazují procesní pravidla?
  • Lze postihnout bankovní účet nedlužného manžela?
  • Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
  • Co je to výhrada soupisu?
  • Co je konvokace věřitelů a odloučení pozůstalosti?
 • Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty
  • K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
  • Jak vymezit pohledávky při globální cessi?
  • Co se stane, když je porušen sjednaný zákaz postoupit pohledávku?
  • Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
  • Jaké námitky má po postoupení dlužník?
  • Jaká je odpovědnost postupitele?
  • Lze postoupit celou smlouvu, a jaká z toho plynou rizika?
 • Věřitel a započtení
  • Jaké jsou obecné předpoklady započtení?
  • Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
  • Lze započít pohledávku v jiné měně?
  • Lze započíst pohledávku neurčitou nebo nejistou?
  • Jaký je vztah započtení a uznání dluhu?
 • Promlčení pohledávky
  • Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
  • Která práva se promlčují?
  • Jak dlouhá je promlčecí lhůta a od kdy začíná běžet?
  • Lze se vzdát námitky promlčení?
  • Do kdy nejpozději je v soudním řízení možné namítnout promlčení?
  • Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
  • Jak se promlčuje právo na náhradu škody, právo na smluvní pokutu apod.?
 • Smluvní pokuta
  • Jak dodržet požadavek určitosti u smluvní pokuty?
  • Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu?
  • Je pohledávka z nepřiměřené smluvní pokuty pohledávkou nejistou, tudíž nezpůsobilou zápočtu podle § 1987?
  • Je třeba z hlediska jejich přiměřenosti posuzovat kumulativně smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení a sjednaný úrok z prodlení?
  • Je platné ujednání o smluvní pokutě, do něhož vstupuje třetí osoba?
  • Je možné sjednat smluvní pokutu pro případ zrušení závazku?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit