Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.04.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22108

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-698/2017 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, investorům, vlastníkům nemovitostí, autorizovaným inženýrům, architektům, advokátům, ale i dalším případným zájemcům, se zaměřením na možnosti stavebního úřadu řešit závadný stav staveb dle stávající a nové právní úpravy stavebního zákona. Obsah interaktivního semináře je zaměřen na praktické otázky s využitím judikatury správních soudů i metodických stanovisek ministerstev.

Program semináře:

Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona

 • právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby)
 • kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlídky, výzva a rozhodnutí stavebního úřadu o uložení nápravných opatření)
 • údržba stavby
 • nezbytné úpravy (zejm. důvody nařízení na povolené a nepovolené stavbě, veřejný zájem vs. prokazatelně významné ohrožení, procesní otázky – zahájení řízení, úkony stavebního úřadu v řízení, obsah rozhodnutí, náhrada újmy vs. stavební příspěvek)
 • nutné zabezpečovací práce a neodkladné odstranění stavby
 • vyklizení stavby (důvody vyklizení, procesní otázky, bytové náhrady)
 • vstup na pozemek a do stavby (s vědomím vlastníka, bez vědomí vlastníka, obydlí)
 • pořádková pokuta
 • opatření na sousedním pozemku a stavbě (zejm. výklad pojmu „vytvoření podmínek“ k provedení stavby, procesní otázky – zahájení řízení, okruh účastníků, obsah rozhodnutí).

Kontrolní činnost stavebního úřadu dle nového stavebního zákona

 • právní rámec (kontrola ve věcech stavebního řádu, veřejný zájem, kontrolní činnost nadřízených stavebních úřadů)
 • kontrola prováděná stavebním úřadem (důvody, okruh účastníků řízení)
 • kontroly (ústní výzva stavebního úřadu k odstranění nedostatků, rozhodnutí k odstranění nedostatků),
 • nápravná opatření bez provedené kontroly (zakazující opatření, nařízení udržovacích prací, nutných zabezpečovacích, neodkladného odstranění, nařízení vyklizení apod.)
 • vstup na pozemek a do stavby (s vědomím, bez vědomí vlastníka, obydlí, součinnost Policie ČR)
 • opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit