Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s úpravou bytového spoluvlastnictví a nejčastějšími problémy spojenými se správou domů rozdělených na jednotky, s dalšími aktualitami a změnami v této oblasti.

Program semináře:

 • Bytové spoluvlastnictví
  • Podstata bytového spoluvlastnictví
  • Prohlášení a jeho funkce, změny prohlášení a odstraňování vad
  • Práva a povinnosti vlastníků po novele č. 163/2020 Sb., oznamovací povinnost podnikání v bytě, údržba, opravy a stavební úpravy
  • Možnost prodeje bytu povinného vlastníka
  • Poskytování služeb spojených s bydlením a novela zákona o službách
  • Přechod dluhů
 • Správa domu a pozemku
  • Před vznikem SVJ (postavení vlastníků jednotek, odpovědnost za dluhy, rozhodování)
  • Vznik SVJ (okamžik vzniku, shromáždění, kompetence, rozhodování)
  • Výkon funkce statutárního orgánu
  • Změny v obsahu stanov vyplývající z úpravy přijaté zákonem č. 163/2020 Sb.
  • Přezkum rozhodnutí orgánů společenství soudem
  • Pandemický zákon
  • Aktuální judikatura
  • Diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit