Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o hromadném řízení

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.

vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílela na přípravě nového zákona o hromadných žalobách, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK, členka Advisory Committee společného projektu European Law Institute a EU Agency for Fundamental Rights věnujícímu se tématu Business and Human Rights: Access to Justice and Effective Remedies

Odborný program

ČR má z důvodu unijní směrnice č. 2020/1828 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitel povinnost zakotvit do svého právního řádu hromadné řízení. Návrh zákona o hromadném řízení byl již opakovaně projednáván v legislativním procesu a jeho přijetí je nutné s ohledem na transpoziční lhůtu zajistit nejpozději do prosince 2022.

Dosavadní občanské soudní řízení obsahuje jen kusé prvky kolektivního procesu, které se v praxi využívají jen v omezené míře, což se negativně projevuje zejména v oblasti vymáhání práv spotřebitelů. Návrh zákona o hromadném řízení by měl uvedené změnit, neboť umožní využívání kolektivního řízení v občanských soudních sporech týkajících se spotřebitelských sporů. Návrh zákona by tak měl do českého právního řadu transponovat unijní směrnici o zástupných žalobách na ochranu práv a umožnit podávání hromadných žalob.

Jaké jsou očekávaná základní koncepční východiska připravovaného zákona? V jakých případech bude hromadné řízení přípustné a kdy naopak nikoliv? Kdo může podat hromadnou žalobu a za jakých podmínek? Má se praxe nového institutu obávat?

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem připravovaného zákona, informovat je stručně o legislativním vývoji a připravit je na jednu z největších novinek v oblasti českého civilního procesu za poslední desetiletí.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:

 • Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
  • důvody předložení zákona o hromadném řízení
  • vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
  • předpokládané přijetí a účinnost zákona
 • Základní pojmy a koncepce
  • definice hromadného řízení
  • Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
  • Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
  • přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení
  • pravomoc a příslušnost soudu
  • rejstřík hromadných řízení
 • Účastníci hromadného řízení
  • Kdo může podat hromadnou žalobu?
  • Role neziskových subjektů
  • Kdo může být v hromadném řízení žalován?
  • Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
 • Podmínky hromadného řízení
  • Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
  • Co může žalobce v hromadném řízení požadovat?
  • Jak se podmínky hromadného řízení zkoumají?
  • Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
 • Náležitosti hromadné žaloby
 • Přípustnost hromadné žaloby a hromadné řízení ve věci samé
  • obsah jednotlivých fází řízení
  • usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
  • postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
  • řízení o zpřístupnění důkazního prostředku (k čemu to slouží a za jakých podmínek je možné jej využít?)
 • Financování hromadného řízení
  • soudní poplatky a otázka nákladů řízení
  • podmínka solventnosti a transparentnosti
  • odměna pro žalobce, její určení a výpočet
 • Rozsudek v hromadném řízení
  • náležitosti rozsudku
  • postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
  • Kdo může podat opravné prostředky?
  • Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
  • námitka člena skupiny
 • Exekuční a insolvenční souvislosti
  • Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
  • následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení
 • Směrnice o zástupných žalobách
  • základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k českému zákonu
  • informace k tomu, v jaké fázi je transpozice uvedeného předpisu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit