Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o hromadném řízení

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.04.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22094

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.

vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílela na přípravě nového zákona o hromadných žalobách, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK, členka Advisory Committee společného projektu European Law Institute a EU Agency for Fundamental Rights věnujícímu se tématu Business and Human Rights: Access to Justice and Effective Remedies

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Návrh zákona o hromadném řízení je aktuálně projednáván v Poslanecké sněmovně a měl by nabýt účinnosti začátkem roku 2023. Návrh znovu poslala do Parlamentu ČR vláda poté, co jej předchozí Poslanecká sněmovna nestihla schválit. Dosavadní občanské soudní řízení obsahuje jen kusé prvky kolektivního procesu, které se v praxi využívají jen v omezené míře. Návrh zákona o hromadném řízení by měl napříště uvedené změnit, neboť umožní využívání kolektivního řízení v občanských soudních sporech týkajících se práv spotřebitelů. Návrh zákona by měl do českého právního řadu rovněž transponovat unijní směrnici o zástupných žalobách na ochranu práv spotřebitelů z listopadu 2020, která zavazuje členské státy k tomu, aby uvedený hromadný soudní proces do národního práva zavedly nejpozději do konce roku 2022.

Jaké jsou základní koncepční východiska uvedeného zákona? V jakých případech bude hromadné řízení přípustné a kdy naopak nikoliv? Kdo může podat hromadnou žalobu a za jakých podmínek? Má se praxe nového institutu obávat?

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona, informovat je stručně o legislativním vývoji a připravit je na jednu z největších novinek v oblasti českého civilního procesu za poslední desetiletí.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:

 • Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
  • důvody předložení zákona o hromadném řízení
  • vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
  • předpokládané přijetí a účinnost zákona
 • Základní pojmy a koncepce
  • definice hromadného řízení
  • Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
  • Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
  • přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení
  • pravomoc a příslušnost soudu
  • rejstřík hromadných řízení
 • Účastníci hromadného řízení
  • Kdo může podat hromadnou žalobu?
  • Role neziskových subjektů
  • Kdo může být v hromadném řízení žalován?
  • Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
 • Podmínky hromadného řízení
  • Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
  • Co může žalobce v hromadném řízení požadovat?
  • Jak se podmínky hromadného řízení zkoumají?
  • Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
 • Náležitosti hromadné žaloby
 • Přípustnost hromadné žaloby a hromadné řízení ve věci samé
  • obsah jednotlivých fází řízení
  • usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
  • postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
  • řízení o zpřístupnění důkazního prostředku (k čemu to slouží a za jakých podmínek je možné jej využít?)
 • Financování hromadného řízení
  • soudní poplatky a otázka nákladů řízení
  • podmínka solventnosti a transparentnosti
  • odměna pro žalobce, její určení a výpočet
 • Rozsudek v hromadném řízení
  • náležitosti rozsudku
  • postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
  • Kdo může podat opravné prostředky?
  • Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
  • námitka člena skupiny
 • Exekuční a insolvenční souvislosti
  • Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
  • následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení
 • Směrnice o zástupných žalobách
  • základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k českému zákonu
  • informace k tomu, v jaké fázi je transpozice uvedeného předpisu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit