Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Matrika včetně informací o projednávané významné novele v této oblasti - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-590/2021 - Matrika - webinář

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s aktuální právní úpravou na úseku matrik a s novinkami v této oblasti, s praktickými poznatky a s dalšími aktualitami. Posluchači budou informováni také o projednávaných významných změnách v této oblasti, a to vždy u příslušného konkrétního bodu programu. (V současné době je novela zákona projednávána ve třetím čtení v PS jako sněmovní tisk 431, navrhuje se dělená účinnost zákona – od 1. ledna 2024 – nabytí účinnosti rodinně právní části novely zákona o matrikách, k 1. lednu 2027 nabudou účinnosti ustanovení zakotvující matriční informační systém a od tohoto data by měl být systém plně funkční). Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

 • Úvod - historie, platná právní úprava
 • Působnost na úseku matrik, včetně změn
 • Matrika, matriční kniha
 • Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty
 • Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb
 • Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení, včetně změn
 • Příslušnost ve věcech matričních, včetně změn
 • Matrikář, způsob ověřování způsobilosti k výkonu funkce matrikáře
 • Zápisy matričních událostí (narození, manželství, RP a úmrtí), podklady k zápisu, včetně změn změna pohlaví
 • Zvláštní matrika, včetně změn
 • Archivace matričních knih a sbírek listin
 • Matriční doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných osob (osvojení; požádala-li matka o utajení své osoby v souvislosti s porodem), včetně změn
 • Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik
 • Obnovení matriční knihy a sbírky listin
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství, včetně změn
 • Osvědčení k církevnímu sňatku
 • Přestupky na úseku matrik, včetně změn
 • Správní poplatky na úseku matrik, včetně změn

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit