Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Medicínské právo - vybrané otázky

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.12.2022
9.00 - cca 16.00
    —
22073

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Odborný program

Seminář je založen na výkladu zákonných ustanovení upravujících odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu v medicíně, a to zejména ve světle existující použitelné soudní judikatury se snahou o praktický přístup k řešení sporných otázek. Budou vysvětleny základní pojmy z některých oblastí tzv. medicínského práva. Vedle rozboru východisek k postavení pacienta a poskytovatele zdravotních služeb se pozornost zaměří na vymezení práv a povinností v těchto vztazích a následně na právní důsledky jejich porušení. Výklad se bude týkat zejména povinnosti poskytovatele k náhradě škody a nemajetkové újmy v jednotlivých případech tzv. odpovědnostních typů, tj. při porušení zákonné povinnosti tzv. postup non lege artis), při porušení smluvní povinnosti či při naplnění některých kvalifikovaných skutkových podstat objektivních případů povinnosti hradit újmu. Vymezení rozsahu náhrady nemajetkové újmy doplní stručný výklad Metodiky k nemajetkové újmě na zdraví (§ 2958 o. z.) a přehled aktuální judikatury k nárokům pozůstalých osob při ztrátě osoby blízké (§ 2959 o. z.). Stranou nezůstanou ani specifické osobnostní nároky pacientů vyplývající z jejich práv založených občanským zákoníkem a zdravotnickými předpisy. Důležité je věnovat se i zvláštnostem medicínských sporů v procesní rovině (zejména znalecké dokazování či obrácení důkazního břemene). Prezentována budou aktuální rozhodnutí civilních i trestních soudů k probíraným tématům. Předpokládá se diskuze zejména k novým, dosud ne zcela vyřešeným otázkám.

Program:

 • předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb
  • základní přehled
  • vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách
  • smlouva o péči o zdraví
 • základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem
  • svobodný a informovaný souhlas
  • poskytování péče na náležité odborné úrovni
  • vedení zdravotnické dokumentace, přesun důkazního břemene
 • povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu
  • tzv. odpovědnostní typy ve zdravotnictví
  • postup non lege artis
  • příčinná souvislost
  • újma způsobená věcí
 • nemajetková újma
  • pojem nemajetkové újmy a škody
  • odčinění bolesti a ztížení společenského uplatnění
  • Metodika k nemajetkové újmě na zdraví
  • nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké
 • vybrané procesní otázky medicínských sporů
 • aktuální judikatura
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit