Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a software

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

působí jako garant modulu Práva ICT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a garant výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Současně je advokátem působícím v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze a spoluvede celofiremní praxi práva ICT. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Věnuje se i otázkám nových technologií a řešitelem projektu Právní aspekty virtuální a rozšířené reality TAČR. V roce 2017 získal ocenění Právník roku v oblasti práva informačních a komunikačních technologií. Pro tuto oblast jej doporučuje například i žebříček Chambers Europe.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s právní povahou počítačových programů a praktickými právními otázkami, se kterými se lze při dodávkách software a služeb s ním spojených setkat. Důraz bude dán na licenční smlouvy a to včetně veřejných licencí jako je např. MIT, či GPL licence. Během semináře budou dále představeny další smlouvy, jako je smlouva o implementaci software, nebo SLA a věnovat se budeme i smlouvám ohledně cloudu. Seminář se zaměří na rozbor problematických ustanovení smluv (např. odpovědnost za vady, změnová řízení, testování software) a poukáže rovněž na ustanovení, která jsou problematická u smluv uzavíraných v režimu veřejných zakázek. Budou představeny i vybrané mezinárodněprávní aspekty softwarových smluv.

Seminář je vhodný pro advokáty, firemní právníky, pracovníky státní správy a samosprávy i další zájemce z řad odborné veřejnosti, jako jsou podnikatelé či zástupci neziskových organizací.

Program semináře:

 • Právní povaha software
 • Dodávání software
  • software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo)
  • software dodávaný na objednávku (dílo na objednávku)
  • kolektivní dílo
  • na co si dát pozor při komplexním vývoji software
  • úprava databází
 • Software a obchodní tajemství
  • problematická ustanovení NDA
  • jak se bránit únikům dat
 • Smlouvy
  • Licenční smlouvy včetně veřejných licencí (např. GPL, MIT, české lokalizace)
  • Dodávaní hardware
  • Smlouva na vývoj software
  • Smlouva o implementaci software
  • Smlouva o dodání řídícího systému
  • Smlouva o zajištění servisu (SLA)
  • Smlouvy ohledně cloudu
 • Odpovědnost za vady software
 • Problémy týkající se veřejných zakázek v oblasti IT
 • Mezinárodněprávní aspekty softwarových smluv

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit