Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.12.2021, 11.12.2021, 12.12.2021
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
21163

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 8980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Ubytování: 1200 Kč/osobu 2 noci (cena včetně 10% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 560 Kč/osobu (cena včetně 10% DPH)

Stravování: 1215 Kč/osobu – 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře (cena včetně 10% DPH)

Odborný program

Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

 • Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2021 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.
 • Výklad bude zaměřen zejména na:
  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
  • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
  • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
  • uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
  • sazby daně v roce 2021 a 2022,
  • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021,
  • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie,
  • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
  • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách v roce 2020,
  • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie,
  • změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022,
  • správa daně v tuzemsku a změny v roce 2021,
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS) od 1. 7. 2021,
  • další případné změny zákona o DPH od 1. 1. 2022.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2021 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2022, a to zejména:

 • K aktuální legislativě a připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
  • uplatnění daňové ztráty zpětně
  • úpravy ve zdaňování dluhopisů
  • stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek
  • zvýšení limitu pro oznámení příjmů plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani, vč. příjmů osvobozených od daně
  • zvýšení hranice pro hmotný majetek
  • aktivace pravidel pro mimořádné odpisy v 1. a 2. OS
  • nehmotný majetek opět jen podle účetnictví
  • zvýšení odpočtu darů na veřejně prospěšné účely
 • Rozinky:
  • z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
  • k majetku
   – výrobek plnící funkci stavby - § 108 stavebního zákona
   – vybrané interpretace NUR – dotace, zaevidování majetku
   – průvodce správným postupem při technickém zhodnocení provedeném nájemcem nad rámec nájemného
   – přehledně k daňovému režimu pohledávek a dodanění neuhrazených dluhů, vč. správného postupu u pohledávek ze smluvních sankcí
  • bezúročné a nízkoúročené zápůjčky
  • mzda a plnění vedle mzdy/benefity
   – klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů, problémové oblasti po velké novele vyhlášky o FKSP od r. 2020
 • Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2020, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2020 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, apod.), případné změny pro rok 2021
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2020 a případně rok 2021,
 • Vybrané účetní metodické oblasti:
  • Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
  • Oceňování zásob
  • Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
  • Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
  • Kapitálové operace
  • Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2020, například:
  • vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
  • vyplňování účetních výkazů,
  • sestavení přílohy k účetní závěrce,
  • cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
 • případné změny v účetních předpisech od roku 2021,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit