Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2021 a změny od roku 2022

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.11.2021, 27.11.2021
1. den - 11.00 - cca 19.00, 2. den - 9.00 - cca 17.00
    —
21130

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 5580 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Ubytování: 600 Kč/osobu 1 noc (cena včetně 10% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 280 Kč/osobu (cena včetně 10% DPH)

Stravování: 685 Kč/osobu – 1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře (cena včetně 10% DPH)

Odborný program

Na tomto dvoudenním semináři bude podrobný výklad zaměřen především na změny zákona o DPH od 1. 7. 2021 a další problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a metodických informací a výkladů vydaných Ministerstvem financí a připravované změny od roku 2022. Praktické aplikace budou vysvětlovány s použitím příkladů, judikátů Evropského soudního dvora i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení některých základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží,
 • vymezení místa plnění při prodeji na dálku od 1. 7. 2021,
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb,
 • vymezení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů,
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,
 • vystavování daňových dokladů,
 • stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
 • opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
 • sazby daně se zaměřením na změny v roce 2020 a od 1. 1. 2021,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021,
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů při přemístění zboží, dodání a pořízení v režimu skladu (call-off stock) a při dodání zboží v řetězci,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
 • uplatňování DPH při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách v roce 2020,
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie,
 • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
 • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie,
 • uplatňování nároku na odpočet daně,
 • zvláštní režim pro cestovní službu, včetně změn od 1. 1. 2022,
 • zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2021,
 • správu DPH v tuzemsku se zaměřením na změny od 1. 1. 2021 (povinná elektronická podání, vracení nadměrného odpočtu, záloha na nadměrný odpočet),
 • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021,
 • rozšíření zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 7. 2021.
 • opatření Ministerstva financí v souvislosti s COVID-19 v roce 2021.

Pozn.: Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit