Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu, odborný asistent Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předseda pracovní skupiny Komise pro nový trestní řád Ministerstva spravedlnosti, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, působí jako lektor (např. pro Justiční akademii, Probační a mediační službu České republiky a další organizace), je spoluautorem řady učebnic a komentářů v oblasti trestního práva a je členem redakční rady časopisu Trestní právo

Odborný program

Tento seminář bude zaměřen na probíhající práce na rekodifikaci trestního řízení, budou představeny záměry na změny právní úpravy, jakož i znění konkrétních ustanovení (samotné paragrafované znění). Po představení průběhu prací na novém trestním řádu bude pozornost věnována především jednotlivým ustanovením části trestního řádu věnované řízení před soudem, a to především hlavnímu líčení, dále též veřejnému, neveřejnému a vazebnímu zasedání, nebo zvláštním způsobům řízení, pominuty ovšem nezůstanou ani otázky související, tj. vztah těchto ustanovení k jiným, obsaženým v dalších navazujících částech trestního řádu (jednak v řízení o opravných prostředcích, jednak v přípravném řízení). Bude též podán základní přehled o nejvýznamnějších navrhovaných změnách v obecné části trestního řádu. Pozornost bude věnována též aktuálním i navrhovaným změnám stávajícího trestního řádu, jež v mnohém čerpají inspiraci z prací na rekodifikaci trestního řízení.

Program:

 • Věcné záměry a východiska pro nový trestní řád
 • Aktuální práce na novém trestním řádu, postup prací, složení Komise pro nový trestní řád, rozsah hotových částí
 • Současně probíhající novelizace stávajícího trestního řádu a postupné využívání dosavadních prací na novém trestním řádu, přehled jednotlivých navržených zákonů v legislativním procesu
 • Koncepce nového trestního řádu se zaměřením na oblast řízení před soudem
 • Základní zásady trestního řízení (ve vztahu k řízení před soudem a hlavnímu líčení)
 • Subjekty trestního řízení
 • Příslušnost soudu, jeho obsazení
 • Obecně k řízení před soudem prvního stupně
 • Formy jednání soudu – hlavní líčení, veřejné, neveřejné a vazební zasedání, odvolací líčení
 • Obecná ustanovení – zastupování obžaloby, její zpětvzetí, řízení soudního jednání, námitky stran, součinnost stran a dalších subjektů, provádění důkazů mimo hlavní líčení / zasedání soudu, spolupracující obviněný
 • Úkony po podání obžaloby – její doručení obviněnému a obhájci, vyjadřování k ní, návrhy, přezkoumání obžaloby předsedou senátu a jeho rozhodnutí, rozhodování o vazbě
 • Hlavní líčení
  • Příprava
  • Veřejnost
  • Přítomnost osob a výjimky
  • Počátek hlavního líčení
  • Prohlášení obviněného významná pro další průběh řízení (dohoda o vině a trestu, prohlášení viny, nesporné skutečnosti)
  • Dokazování – vymezení jeho rozsahu, výslech obviněného a dalších osob, použitelnost protokolů o předchozích výsleších, provádění dokazování a součinnost stran
  • Závěr hlavního líčení
  • Odročení hlavního líčení a pokračování v něm
  • Rozhodnutí v hlavním líčení – jednotlivé formy rozhodnutí, rozhodování o majetkových nárocích poškozených
  • Rozhodnutí mimo hlavní líčení
 • Veřejné zasedání
 • Neveřejné zasedání
 • Vazební zasedání
 • Zvláštní způsoby řízení/vyřízení věci – podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání, dohoda o vině a trestu, odstoupení od trestního stíhání

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit