Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.12.2021
9.00 - cca 15.00
    —
207488

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

soudce Krajského soudu v Brně

Mgr. Eva Vávrová

Do roku 2021 asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, předtím dlouholetá právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, nyní vedoucí Muzea města Tišnova

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-175/2019 - Námitky sousedů proti stavbě - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem - webinář

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Vlastníci sousedních pozemků uplatňují v územním a stavebním řízení celou řadu námitek. Zatímco první část tohoto semináře ukazovala na několika modelových příkladech, jak je má stavební úřad posuzovat, druhá část nabízí komplexní přehled všech námitek, které mohou v řízení zaznít, a to včetně námitek proti provádění a užívání budoucí stavby. Ke každé námitce nabídnou lektoři přehled aktuální judikatury a stanovisek ombudsmana, jež mohou pomoci s jejím hodnocením. Dále se bude druhý díl věnovat řadě pokročilých procesních otázek, zejména postavení sousedů v tzv. zjednodušených povolovacích procesech (zejm. územní a stavební souhlasy), při změnách užívání stávajících staveb (tzv. rekolaudace) a při místním šetření a ohledání stavby. Tématem, které ocení nejen účastníci řízení, ale i advokáti, budou možnosti obrany sousedů proti plánované stavbě prostřednictvím odvolání, mimořádných opravných prostředků a žalob ve správním i civilním soudnictví. Lektoři se dotknou též otázky náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem a uplatňování regresů vůči úředníkům stavebních úřadů. Seminář je doprovázen řadou příkladů z praxe.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením, na něž se účastníci územních a stavebních řízení nejčastěji obracejí.

Tento seminář přímo navazuje na část I. „Námitky sousedů proti stavbě – Proč a jak je má stavební úřad posuzovat“ (která se koná 30. listopadu 2021), proto doporučujeme před tímto seminářem absolvovat i část I.

Obsah semináře:

  • Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření)
  • Námitky proti umístění stavby (ztráta či zhoršení výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby, omezení přístupu, ztráta vody ve studni, nebezpečí požáru)
  • Námitky proti užívání stavby (hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, obtěžování světlem, podmáčení, pevné a tekuté odpady, hmyz, nahodilé obtěžování z provozu), změny v užívání stavby
  • Námitky proti provádění stavby (obtěžování výstavbou, poškozování stromů a keřů na hranici pozemků)
  • Sousedé ve zjednodušených procesech (územní souhlas, souhlas s ohlášením stavby, spojené územní a stavební řízení, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva)
  • Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu (odvolání, obnova řízení, přezkum, vyslovení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy, správní žaloba, kasační stížnost)
  • Odpovědnost za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit