Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.05.2021
9.00 - cca 14.00
    —
207298

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Šárka Berger (Veselá)

daňový poradce zaměřující se na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění včetně jejich mezinárodních aspektů a pracovní právo. Má mnohaleté praktické zkušenosti v oblastech globálního poradenství ve sféře zaměstnanosti, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů, nastavování smluvní dokumentace statutárních orgánů společností, přeshraničního vysílání zaměstnanců a revize pracovně-právních dokumentů. Je členem Sekce daně z příjmů fyzických osob při Komoře daňových poradců ČR.

Cena

Vložné: 2190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zaměstnávání cizinců je velice komplexní oblastí, kdy jednotlivé povinnosti je třeba posoudit vždy na základě konkrétní situace daného cizince. Posouzení nastavení vybraného pracovně-právního vztahu a osobní situace cizince může mít podstatný dopad nejen na povinnosti takového zaměstnance, ale především zaměstnavatele. Situace konkrétního zaměstnance má totiž vliv například na jeho příslušnost k systému sociálního a zdravotního pojištění, kdy může nastat, že český zaměstnavatel bude muset za zaměstnance odvádět pojistné do zahraničí, či na rozsah příjmů, které mají v ČR podléhat zálohové dani, nebo dokonce na typ daně, která má být z příjmů zaměstnance vůbec odváděna.

Na semináři Vás provedeme problematikou zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Krátce se zastavíme také u povinností daných zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Pro lepší pochopení si problematiku vysvětlíme na praktických příkladech a odpovíme také na Vaše dotazy.

Seminář je určen zejména pro pracovníky HR oddělení, mzdové účetní, agentury práce a obecně pro všechny, kteří se při své práci setkávají s cizinci.

Program semináře:

  • Dopad koronavirových opatření do oblasti mezinárodního zdanění a pojistného
  • Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a/nebo v zahraničí?
  • Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury
  • Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), situace rodinných příslušníků
  • Určení daňové rezidence u zahraničního zaměstnance pracujícího v ČR a u Čecha pracujícího v zahraničí
  • Jaké příjmy cizinců jsou zdanitelné v ČR a jak zamezit dvojímu zdanění v ČR?
  • Příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů, zamezení dvojímu zdanění v ČR
  • Jaká jsou specifika u zahraničních jednatelů a členů statutárních orgánů z pohledu zdanění a pojistného?
  • Česko-slovenský (zahraniční) management – možnosti nastavení v případě společného managementu v české a zahraniční společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit