Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.05.2021
9.00 - cca 16.00
    —
207286

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí

Cena

Vložné: 2290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V roce 2017 byly schváleny dvě významné novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Tzv. transpoziční novela zákona č. 100/2001 Sb. nabyla účinnosti 1. listopadu 2017 a jejím hlavním cílem byla implementace nových ustanovení revidované směrnice EP a Rady 2011/92/EU (směrnice EIA) do českého práva. Neméně důležitým cílem této novely bylo zefektivnění, zjednodušení a urychlení postupů podle zákona č. 100/2001 Sb.

Druhou z uvedených novel je tzv. novela stavebního zákona, která měla dopad do mnoha dalších právních předpisů, včetně zákona č. 100/2001 Sb. Tato novela nabyla účinnosti 1. ledna 2018 a zavedla mj. možnost paralelního a koordinovaného procesu EIA s územním řízením nebo dokonce se společným územním a stavebním řízením.

V současné době je projednávána tzv. rekodifikace veřejného stavebního práva. Ta má ambici významně reorganizovat celou oblast státní stavební správy, oblast ochrany všech veřejných zájmů a roli dotčených orgánů, a tedy i oblast posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. To vše s cílem urychlit a zjednodušit povolovací procesy při údajném zachování stávající kvality ochrany veřejných zájmů včetně životního prostředí.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Dalším cílem semináře je představit předpokládaný budoucí vývoj legislativy v  oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ve vazbě na připravovanou rekodifikaci veřejného stavebního práva.

Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů, které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným osobám v oblasti EIA.

Odborný program semináře:

 • Důvody změn v oblasti EIA v roce 2017
 • Aktuální postupy podle zákona č. 100/2001 Sb.:
  • základní pojmy
  • příslušné úřady
  • předmět posuzování
  • oznámení záměru
  • zjišťovací řízení
  • závěr zjišťovacího řízení
  • dokumentace EIA
  • veřejné projednání
  • posudek EIA
  • závazné stanovisko EIA
  • platnost stanoviska EIA a její prodlužování
  • navazující řízení
  • závazné stanovisko k ověření změn záměru
  • závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s aktuálními právními předpisy
  • problematika autorizací
  • vyjadřování v pochybnostech
  • a další
 • Postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. koordinované s postupy podle stavebního zákona
 • Základní principy připravované rekodifikace veřejného stavebního práva a aktuální stav projednávání
 • Budoucnost EIA ve vazbě na rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • Dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit