Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní pokuta - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D.

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Odborný program

Seminář bude věnován smluvní pokutě v novém občanském zákoníku. Bude zaměřen na komplexní výklad tohoto utvrzovacího prostředku od možností jejího sjednávání po konfrontaci s dosavadními závěry judikatury a hledání odpovědí na otázky v jakém rozsahu tato judikatury bude nadále použitelná.

Půjde zejména o následující aktuální okruhy otázek zaměřené na limity autonomie vůle stran při sjednávání smluvní pokuty:

 • Lze sjednat SP elektronicky např. v úvěrové smlouvě tzv. „kliknutím na webu“?
 • Lze moderovat SP po jednostranném zápočtu?
 • Lze moderovat smluvní pokutu po jejím zaplacení?
 • Lze sjednat SP ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?
 • Lze sjednat SP pro případ výpovědi či odstoupení od smlouvy?
 • Lze sjednat SP ve výši 0,5 % denně, případně v jaké výši?
 • Lze si dohodou stran vyloučit moderaci SP?
 • Lze sjednat SP obecně za každé porušení povinnosti ve smlouvě?
 • Lze sjednat platně smluvní pokutu označenou např. jen jako „sankce“ či „penále“
 • Lze sjednat se spotřebitelem SP v obchodních podmínkách?
 • Lze sjednat SP kumulativně s úrokem z prodlení?
 • Lze sjednat SP ve stanovách SVJ přes nesouhlas přehlasovaného vlastníka bytu?
 • Lze při postoupení pohledávky ze SP pro procesní nástupnictví soudu doložit jen oznámení, nikoli postupní smlouvu?
 • Lze a jak postoupit dostatečně určitě část již splatné pohledávky ze smluvní pokuty vznikající za každý den prodlení?
 • Lze přezkoumávat přiznanou SP rozhodčím nálezem, kdy a jak se promlčuje?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit