Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.11.2021
9.00 - cca 14.30
    —
207267

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.

vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílela na přípravě nového zákona o hromadných žalobách, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK, členka Advisory Committee společného projektu European Law Institute a EU Agency for Fundamental Rights věnujícímu se tématu Business and Human Rights: Access to Justice and Effective Remedies

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V březnu 2019 vyslalo Ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, který navazuje na vládou schválený věcný záměr z roku 2018. Vláda návrh schválila v únoru 2020 a nyní je zákon projednáván v Poslanecké sněmovně. Dosavadní občanské soudní řízení obsahuje jen kusé prvky kolektivního procesu, které se v praxi využívají jen v omezené míře. Návrh zákona o hromadném řízení by měl napříště uvedené změnit, neboť umožní využívání kolektivního řízení v občanských soudních sporech týkajících se práv spotřebitelů. Ke konci se chýlí též legislativní proces při schvalování unijní směrnice o zástupných žalobách.

Jaké jsou základní koncepční východiska uvedeného zákona? V jakých případech bude hromadné řízení přípustné a kdy naopak nikoliv? Kdo může podat hromadnou žalobu a za jakých podmínek? Má se praxe nového institutu obávat?

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona, informovat je stručně o legislativním vývoji a připravit je na jednu z největších novinek v oblasti českého civilního procesu za poslední desetiletí.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:

 • Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
  • důvody předložení zákona o hromadném řízení
  • vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
  • předpokládané přijetí a účinnost zákona
 • Základní pojmy a koncepce
  • definice hromadného řízení
  • Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
  • Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
  • přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení
  • pravomoc a příslušnost soudu
  • rejstřík hromadných řízení
 • Účastníci hromadného řízení
  • Kdo může podat hromadnou žalobu?
  • Role neziskových subjektů
  • Kdo může být v hromadném řízení žalován?
  • Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
 • Podmínky hromadného řízení
  • Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
  • Co může žalobce v hromadném řízení požadovat?
  • Jak se podmínky hromadného řízení zkoumají?
  • Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
 • Náležitosti hromadné žaloby
 • Přípustnost hromadné žaloby a hromadné řízení ve věci samé
  • obsah jednotlivých fází řízení
  • usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
  • postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
  • řízení o zpřístupnění důkazního prostředku (k čemu to slouží a za jakých podmínek je možné jej využít?)
 • Financování hromadného řízení
  • soudní poplatky a otázka nákladů řízení
  • podmínka solventnosti a transparentnosti
  • odměna pro žalobce, její určení a výpočet
 • Rozsudek v hromadném řízení
  • náležitosti rozsudku
  • postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
  • Kdo může podat opravné prostředky?
  • Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
  • námitka člena skupiny
 • Exekuční a insolvenční souvislosti
  • Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
  • následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení
 • Návrh směrnice o zástupných žalobách
  • informace k aktuálnímu legislativnímu vývoji
  • základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k českému zákonu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit