Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

odbornice na územní rozvoj měst a obcí v praxi, vysokoškolská pedagožka na Masarykově universitě, autorka řady odborných článků

Mgr. David Zahumenský

advokát, odborník na pravidla pro uzavírání smluv s investory

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-246/2021 - Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - webinář

Odborný program

Cílem semináře je předat účastníkům informace a znalosti, které se týkají uzavírání smluv s investory, ať už plánovacích smluv spojených s pořizováním regulačního plánu na žádost, tak smluv uzavíraných s vlastníky dopravní a technické infrastruktury během územního řízení. Program se zaměřuje se i na tzv. smlouvy o spolupráci, tj. smlouvy stavebním zákonem neupravené. Zvláště tyto poslední smlouvy obce již řadu let uzavírají, protože nejsou schopny nést veškeré náklady na budování veřejné infrastruktury sami ze svých rozpočtů. Při uzavírání smluv se mnohé obce dopouštějí hrubých pochybení, které mohou mít závažné následky.

Seminář je určen především úředníkům, kteří se zabývají veřejnou infrastrukturou, rozvojem města, územním plánováním a ochranou životního prostředí.

Program semináře:

 • Zásady rozvoje obce jako pravidla pro jednání s investory
  • vhodné úpravy strategických dokumentů, zejm. programů rozvoje obce z hlediska nedostatků veřejné infrastruktury (deficity veřejné infrastruktury)
  • proces tvorby zásad rozvoje území (pravidla pro nediskriminační a spravedlivé jednání s investory)
  • jaké problémy investorská výstavba v obci způsobí a co je třeba kompenzovat
  • příklady z již existujících zásad rozvoje s upozorněním na problematické pasáže
 • Plánovací smlouvy a další smlouvy obcí s investory
  • druhy smluv, které mohou obce s investory uzavírat a závazky, které tyto smlouvy mohou obsahovat
  • plánovací smlouvy podle stavebního zákona
  • smlouvy mezi stavebníky a vlastníky dopravní a technické infrastruktury uzavírané během územního řízení
  • nepojmenované smlouvy podle občanského zákoníku, které se mohou týkat všech čtyřech typů veřejné infrastruktury
  • úskalí smluv o rozvoji území, jako je např. konání místního referenda
  • související judikatura
  • příklady z dobré praxe a příklady ze zahraničí
 • Veřejnoprávní limity uzavírání smluv mezi obcí a investorem
  • dovolené a nedovolené závazky směrem k územnímu řízení, kde obec vystupuje v rámci své samostatné působnosti jako účastník řízení
  • dovolené a nedovolené závazky směrem k vlastnictví pozemků, kam spadá především problematika služebností
  • vlastnictví dopravní a technické infrastruktury – zejména připojování na vodovod a kanalizaci
  • trestní a civilní odpovědnost zastupitelů za smlouvy s investory
 • Jednání s investory: obsah smlouvy
  • jak formulovat závazky investorů, kdy obce musí vycházet ze zásady přiměřenosti, tj. smí po investorech požadovat jen takovou infrastrukturu, která skutečně souvisí s jejich záměrem a jejíž potřebu záměr vyvolal
  • zajištění závazku, které mnohé obce ve smlouvách s investory opomíjejí a v případě, kdy nedochází k dobrovolnému plnění smlouvy ze strany investora, nejsou schopny plnění vynutit a mnohdy musí přistoupit k tomu, že infrastrukturu zbudují a zafinancují samy
  • problematika insolvence investora včetně příkladů závazků z konkrétních smluv s investory
  • poznatky z aktuální judikatury
 • Odpovědnost obce vůči investorovi: náhrady za zmařenou investici
  • možnosti obce měnit územní plán v neprospěch investora
  • je obec povinna za takové změny poskytovat náhradu? (za jakých podmínek)
  • odpovědnost obce za situaci, kdy změnu územního plánu zrušil soud a v důsledku takového rozhodnutí nemohl investor svoji investici realizovat
  • příklady z praxe a judikatura
 • Další nástroje rozvoje území (regulativy a etapizace v územním plánu, regulační plány a smlouvy o parcelaci)
  • efektivní využití nástrojů územního plánování
  • vhodné regulativy v územním plánu, regulační plány a územní studie a etapizace
  • specifické otázky jako jsou možnosti obce regulovat území dočasně prostřednictvím stavební uzávěry se zaměřením na náhrady za omezení vlastnických práv
  • trojí postavení obce v územním plánování (pořizovatel, samospráva a vlastník dotčených pozemků)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit