Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 a 2021 - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.03.2021
9.00 - cca 14.30
    —
207190

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Novela zákoníku práce 2020 přináší koncepční změny v personální činnosti. S nimi může být spojena řada problémů, které se objevily již ve schvalovacím legislativním procesu, zejména v připomínkovém řízení, a nejsou neznámými ani v podnikatelské a nepodnikatelské praxi. Další problémy se mohou vyskytnout postupně. V osnově semináře je nelze z časových důvodů určit taxativně, a proto se uvádějí orientačně nejtypičtější. Příklady z personální a mzdové agendy předložené před seminářem nebo v jeho průběhu budou řešeny operativně.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře
 • Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno
 • Sick days
 • Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby
 • Novela ZP 2020:
  • nová právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené)
  • doručování písemností, zmaření doručení
  • zásadní změny v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • flexibilní formy zaměstnávání – změny: sdílené pracovní místo, dohody
  • práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, posuzování úrazů, náhrada škody)
 • Oblast před vznikem pracovního poměru
  • neexistence vstupní prohlídky
  • platný nebo neplatný pracovní poměr
  • informační povinnost zaměstnavatele, seznámení s bezpečnostními předpisy, výběrové řízení
 • Uplatnění nového občanského zákoníku
  • adhezní smlouvy, příslib zaměstnání, předpoklad průměrné rozumové vyspělosti, nepravdivé údaje zaměstnance o svých schopnostech, adhezní smlouvy v pracovní i občanskoprávní oblasti, řešení chyb v psaní a počtech
 • Vznik pracovního poměru
  • požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, zaměstnávání manželů, pracovní náplň
  • sick days – mimořádné pracovní volno
  • navýšení práv nad zákoník práce
  • nová směrnice EU ke sladění rodinného a pracovního života – povinnosti zaměstnavatelů
 • Právní jednání
  • formy a obsah, neplatnost, dobré mravy, zastřené právní jednání – práce načerno, právní jednání, k němuž se nepřihlíží – způsob řešení
 • Mzdové otázky
  • změny v minimální a zaručené mzdě, rovnost ve mzdách – muži a ženy, snížení mzdy – mzdový výměr jako součást pracovní smlouvy
 • Vnitřní předpis a pracovní řád – rozdíly, nároky
 • Nároky z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • dovolená, nemocenské dávky, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody, starobní důchod
 • Právní následky stresu a násilí na pracovišti – povinnosti zaměstnavatele
 • Využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti
 • Změny v dalších předpisech – zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění
 • Diskuse, řešení dotazů a příkladů předložených před seminářem nebo v jeho průběhu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit