Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky ve zdaňování mezd v roce 2021 a roční zúčtování záloh za rok 2020 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.01.2021
9.00 - cca 13.00
    —
207155

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Katarína Dobešová

Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami ve zdaňování mezd v roce 2021 a podmínkami pro provedení ročního zúčtování záloh za rok 2020. Určeno všem, kteří se touto problematikou zabývají.

Obsah semináře:

 • Změny ve zdaňování mezd roce 2021: zrušení superhrubé mzdy, zavedení klouzavě progresivní sazby daně, výpočet daně (zálohy) ze dvou částí základu daně, změny při uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových, změna oznamovací povinnosti v § 38da zákona, stravenkový paušál a novela zákonů o rozpočtových pravidlech a vyhlášky o FKSP, srážková daň u zaměstnanců bez prohlášení k dani a systém zdaňování mezd v roce 2021, elektromobily a wallboxy svěřené zaměstnancům i pro soukromé používání a jiné.
 • Roční zúčtování záloh za rok 2020: legislativní rámec, postup, lhůty, povinností poplatníka a plátce daně, kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, nezdanitelné části základu daně (úroky z úvěrů na bytové potřeby, penzijní a životní pojištění a dopady při jejich předčasném zrušení, dary na veřejně prospěšné účely), slevy na dani (školkovné, sleva na druhého z manželů, invalidita, průkaz ZTP/P), roční zúčtování u daňových nerezidentů, dodatečné podepsání prohlášení k dani, podmínky, za kterých lze dát srážkovou daň do RZZ a kdy do DAP, co s příjmy zúčtovanými a nevyplacenými v čistém, vrácení solidárního zvýšení daně při RZZ a výhody roční zúčtování nebo podání DAP u zaměstnance s příjmy pouze po část roku.
 • Roční zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti.
 • Soustavná příprava na budoucí povolání, distanční vzdělávání, podmíněné přijeti a zápis ke studiu na vysokou školu.
 • Nová vyhláška o daňových tiskopisech a připravovaná novela zákona o dětské skupině.
 • Prominutí úroků z prodlení při zpětném přiznání zahraničního pojistného v roce 2019 a 2020 a vyčíslení rozdílů na dani (záloze) při opravě dluhu v (dodatečném) vyúčtování.
 • Podmínky, za kterých lze požádat o prominutí sankcí při uplatňování daňového zvýhodnění na zletilé dítě, kterému je zpětně přiznán ID na invaliditu 3. stupně.
 • COVID 19 a dopady: náhrady za vzniklou ujmu při uložení pracovní povinnosti, roušky a testování na Covid 19 na pracovišti, zrušené zájezdy poskytnuté z FKSP, sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci postiženému koronavirem, home-office v době koronaviru, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu nedostatku práce atd.
 • Daňový režim odměn členů volebních orgánů, zapisovatelů pro hlasování a členů sčítacích komisí, zdanění odchodného náležející od r. 2021 strážníkům obecní policie.
 • Vrácení již zdaněné mzdy zaměstnancem za uplynulá ZO a postup při vypořádání přeplatku na dani.
 • Zajímavé judikáty.
 • Informace k daňovým tiskopisům (úpravy v aktuálních daňových tiskopisech, problematika dodatečného VDA, nejčastější chyby).
 • Dotazy posluchačů a diskuse.

Upozornění: pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál a prezentace.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit