Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.12.2020
9.00 - cca 16.00
    —
20244

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Program přednášky (tematické okruhy):

  • Charakteristika incidenčních sporů a vymezení jejich účelu.
  • Druhy incidenčních sporů podle českého úpadkového práva. Základní charakteristika.
    • Odporové spory.
    • Excindační spory.
    • Odpůrčí spory.
    • Spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela.
    • Spory o náhradu škody na majetkové podstatě.
    • Spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu.
    • Určovací spory.
    • Jiné incidenční spory.
  • Zahájení a vedení incidenčních sporů (vyjma odpůrčích sporů). Podmínky řízení.
    • Pravomoc českých soudů u incidenčních sporů se zahraničním prvkem.
    • Účastenství v incidenčních sporech.
    • Místní příslušnost soudu.
    • Věcná příslušnost soudu.
    • Poplatková povinnost.
    • Žalobní návrhy (podoba rozsudečných výroků).
    • Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení.
    • Typové dokazování. Důkazní břemeno.
  • Vedení incidenčních sporů (vyjma odpůrčích sporů) po skončení insolvenčního řízení.
  • Odpůrčí spory.
    • Srovnání odporovatelných a neúčinných právních jednání podle insolvenčního zákona a podle občanského zákoníku.
    • Vliv insolvenčního řízení na možnost vedení odpůrčích sporů podle obecné právní úpravy.
    • Vztah neplatných a neúčinných právních jednání.
    • Zahájení a vedení odpůrčích sporů. Podmínky řízení.
      – Pravomoc českých soudů u odpůrčích sporů se zahraničním prvkem.
      – Účastenství v odpůrčích sporech.
      – Místní příslušnost soudu.
      – Věcná příslušnost soudu.
      – Poplatková povinnost.
      – Žalobní návrhy v odpůrčích sporech (podoba rozsudečných výroků).
      – Účinky zahájení odpůrčího sporu na dispoziční oprávnění žalovaného.
    • Zákonná neúčinnost právních jednání v insolvenci.
    • Odporovatelná právní jednání v insolvenci. Typové členění.
    • Skutkové podstaty odporovatelných právních jednání v insolvenci
      – Právní jednání bez přiměřeného protiplnění. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno.
      – Zvýhodňující právní jednání. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno.
      – Úmyslně zkracující právní jednání. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno.
    • Důsledky pravomocně skončeného odpůrčího sporu. Vzájemné nároky.
    • Vedení odpůrčích sporů po skončení insolvenčního řízení.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit