Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.12.2021
9.00 - cca 16.30
    —
20242

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního Právnické fakulty Masarykovy univerzity,poradkyně v mezinárodní advokátní kanceláři Maggi Kathollnig RechtsanwaltsGmbH

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými, v právní praxi aktuálními, oblastmi věcných práv, zejména s problematikou ochrany držby a její ochrany, sousedských práv, problematikou staveb na cizích pozemcích včetně práva stavby a problematikou věcných břemen. Výklad bude doplněn také aktuální rozhodovací praxí vyšších soudů a možnými návrhy řešení v praxi vznikajících problémů.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • Držba a její ochrana
  • pojetí držby, význam držby v právním řádu
  • nabytí držby
  • ochrana držby a ochrana držby před prováděním a odstraňováním stavby (zahrnující svépomocnou i soudní ochranu včetně podrobného výkladu procesních souvislostí a příkladů)
 • Sousedská práva
  • ochrana proti imisím, imise z pozemních komunikací a imise z úředně povoleného zařízení včetně aktuální judikatury (vymezení úředně povolených zařízení, náhrada újmy vzniklá imisemi, obrana sousedů)
  • omezení vlastnického práva včetně výkladu o vyvlastnění
  • opora pozemku a zahrady
  • vstup na sousední pozemek
 • Stavební činnost na pozemku
  • právní tituly výstavby na cizím pozemku
  • dočasná stavba
  • přestavek
  • právo stavby (podrobně, včetně doporučení pro smluvní praxi, zápisy do katastru nemovitostí)
  • oplocení pozemku
 • Věcná břemena
  • smluvní věcná břemena (vznik, práva a povinnosti, zánik, zaměření na služebnost inženýrské sítě a služebnost práva cesty)
  • nezbytná cesta a nezbytné připojení k sítím
  • věcná břemena v energetice (právní režim tzv. „legálních“ věcných břemen – způsob zřízení, náhrady, práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů)
  • ochranná pásma

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit