Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přestupkové právo a judikatura správních soudů

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

prof. JUDr. Zdeněk Kühn,Ph.D., LL.M., S.J.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Odborný program

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již čtyři roky. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové.

Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například:

  • formální a materiální pojetí přestupku, včetně otázky, jak dalece se musí přestupkové orgány touto problematikou zabývat
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zavinění a objektivní odpovědnost za přestupek
  • specifika přestupků fyzických a právnických osob
  • otázky dokazování, rozsah důkazní povinnosti správního orgánu v řízení v prvém stupni a v řízení o odvolání, včetně toho, jak se postavit k blanketnímu – nijak neodůvodněnému – odvolání
  • problematika společného řízení
  • pravidla ukládání trestů, zejména pokut (mj. též rozsah dokazování správního orgánu k této otázce), ukládání trestů za vícero přestupků, postavení poškozeného v řízení o přestupku apod.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit