Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.11.2020, 5.11.2020
9.00 - cca 16.30 po oba dny
    —
20167

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín byl zrušen

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 5880 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 260 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem 1. dne semináře je probrat vybrané otázky spojené s institutem společného jmění manželů a jeho vypořádáním z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

Cílem 2. dne semináře je probrat vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

1. den semináře:

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ PROBLÉMY A ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR (9.00 – 16.30)

Seminář bude zaměřen na následující vybrané otázky spojené s institutem společného jmění manželů a jeho vypořádáním z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • společné jmění manželů a přechodná ustanovení (obecná přechodná ustanovení, speciální přechodná ustanovení, přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
 • SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné katastrální zápisy
 • problematika vztahu SJM a rodinné domácnosti
 • správa majetku ve společném jmění manželů
 • modifikace společného jmění manželů rozhodnutím soudu (exkurs)
 • určovací žaloby ve vztahu k SJM z pohledu naléhavého právního zájmu, veřejných seznamů a důkazního břemene, určovací žaloby ve vztahu ke společnému jmění manželů vyplývající ze zákona
 • ochrana majetku ve společném jmění manželů ve vztahu ke třetím osobám (princip relativní neplatnosti)
 • vztah společného jmění manželů k podílovému spoluvlastnictví
 • vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů
  • a) přechodná ustanovení k vypořádání společného jmění manželů
  • b) procesní způsoby vypořádání SJM (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodčí řízení)
  • c) hmotněprávní způsoby vypořádání SJM
  • d) rozložení důkazního břemene ve sporech týkajících se SJM
  • e) procesní otázky vypořádání SJM (koncentrace řízení, změny žaloby, vázanost návrhem, postupy soudů a procesní úkony účastníků řízení)
  • f) oceňovací pravidla a vypořádání SJM
  • g) disparita podílů a vypořádání SJM
  • h) problematika tzv. odklonů finančních prostředků tvořících součást společného jmění
  • i) vypořádání SJM a rozhodování o náhradě nákladů řízení
  • j) předpokládané změny v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky – senátu 22 Cdo

2. den semináře:

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR SE ZAMĚŘENÍM NA SPRÁVU VĚCI VE SPOLUVLASTNICTVÍ A OTÁZKY SPOJENÉ S LIKVIDACÍ SPOLUVLASTNICKÉHO VZTAHU (9.00 – 16.30)

Tento den semináře bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

Odborný program semináře:

 • aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • spoluvlastnictví a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání
 • spoluvlastnictví a jeho vztah k institutu superficiální zásady (procesní otázky, postupy soudů) a nesprávným katastrálním zápisům
 • institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti ve srovnání se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
  • a) překážky likvidace spoluvlastnického vztahu
  • b) způsoby vypořádání spoluvlastnictví a předpoklady jejich aplikace z pohledu nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (rozdělení věci, přikázání věci za náhradu, prodej a rozdělení podle výtěžku)
  • c) změny v přístupu Nejvyššího soudu oproti judikatuře k ObčZ 1964 (otázky spojené s přiměřenou náhradou při přikázání věci některému ze spoluvlastníků, dobré mravy a podílové spoluvlastnictví
  • d) zneužití práva a podílové spoluvlastnictví
  • e) vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu (aktuální judikatura a základní otázky)
  • f) zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů řízení
 • odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
 • zrušení odkladu zrušení spoluvlastnictví

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit