Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí a praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-81/2020

Odborný program

V květnu 2018 nabylo účinnosti nařízení GDPR o ochraně osobních údajů a zhruba rok poté i nový český zákon o zpracování osobních údajů. Počátkem roku 2020 zároveň začíná platit zásadní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která zavádí informační příkaz, možnost přezkumného řízení a dává nové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto legislativní změny přinesou obcím a dalším povinným subjektům a správcům údajů řadu sporných situací a problémů. Jasné výklady ke vztahu svobody informací a práva na ochranu osobních údajů přitom v mnoha případech nejsou zatím k dispozici. Pro jejich zodpovězení je určen tento seminář lektora, který zná problémy svobody informací i ochrany osobních údajů z praxe a rovněž o tématu dlouhodobě publikuje a přednáší.

V průběhu semináře se dozvíte odpovědi mj. na tyto otázky:

 • Jak je to s poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury?
 • Co mění aktuální novely zákona na právních důvodech poskytování informací veřejnosti?
 • Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí?
 • Je možné na zasedání zastupitelstev sdělovat a nahrávat osobní údaje?
 • Jak bude fungovat informační příkaz?
 • Dá se nějak bránit zneužívání práva na informace ze strany veřejnosti a zneužívání práva na přístup k osobním údajům (např. na poskytnutí kopií)?

Seminář je určen:

 • povinným subjektům, tedy zejm. orgánům státní správy, obcím, krajům, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím působnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a subjektům založeným, zřízeným, řízeným nebo pověřeným orgány státu, krajů či obcí
 • osobám, které jsou povinny poskytovat osobní údaje veřejnosti
 • správcům údajům, které čelí žádostem subjektů údajů o přístup k těmto údajům

Program semináře:

 • Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
 • Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
 • Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 • Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím). Poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury
 • Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech a odměnách, práva dotčených subjektů
 • Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových informacích pro jednání zastupitelstev a v nahrávkách z jednání zastupitelstev (nutnost osobní údaje anonymizovat)
 • Informační příkaz namísto soudních sporů od ledna 2020
 • Přezkumné řízení v souvislosti s poskytováním informací před Úřadem pro ochranu osobních údajů od ledna 2020
 • Zpoplatňování žádostí o informace a žádostí o přístup
 • Obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit