Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Suchá novela vodního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.12.2019
9.00 - cca 14.30
    —
19482

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Kateřina Holendová

od roku 2013 pracovnice Povodí Vltavy, s. p., specialistka na vodní právo, v letech 2008 – 2013 pracovala na vodoprávním úřade Krajského úřadu Středočeského kraje.

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

specialistka na vodní právo Povodí Vltavy, s.p., významnou měrou se podílí na legislativní přípravě novel vodního zákona, členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, členka Rozkladové komise ministra zemědělství a ministra životního prostředí, členka zkušební komise a lektorka Institutu pro veřejnou správu MV. Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů, je spoluautorkou či autorkou řady publikací a odborných článků.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Další významná tzv. „suchá“ novela vodního zákona je v současné době v legislativním procesu. Účinnosti by měla nabýt v průběhu roku 2020.

Seminář je určen vodoprávním úřadům, pracovníkům obecních a krajských úřadů, vlastníkům a uživatelů vodních děl, provozovatelům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, správcům vodních toků a všem, kdo nakládají s povrchovými a podzemními vodami ve vodních dílech.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely vodního zákona. Účastníci budou informováni také o dalších významných změnách, které jsou v současné době v legislativním procesu včetně záměru tzv. ústavní ochrany vody. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

  • principy ochrany společnosti před suchem ve vodním právu
  • nové povinnosti oprávněných k nakládání s vodami
  • nové kompetence vodoprávních úřadů
  • postupy vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů
  • poplatky a platby podle vodního zákona
  • diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit