Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit s problematikou omezení vlastnického práva v podobě sousedských práv a nezbytné cesty a jednak z pohledu právní úpravy obsažené v občanském zákoníku a jednak v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu z let 2014 – 2019. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe.

Odborný program semináře:

 • Sousedská práva v novém občanském zákoníku:
  • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
  • vysvětlení nové právní úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
  • jednotlivé oblasti sousedských práv (podrosty a převisy, stromy na hranicích pozemků, stavby na hranicích pozemků, užívání cizího prostoru)
  • problematiky imisí způsobených provozem na pozemních komunikacích
  • privilegované a nikoliv privilegované imise
  • přímé a nepřímé imise
  • typologie žalob – žalobní petity, důkazní břemena, formulace výroků rozhodnutí soudů
  • sousedská práva a zneužití práva
  • praktické příklady právních problémů sousedských vztahů a způsoby jejich řešení
  • sousedská práva a rozhodování o náhradě nákladů řízení
 • Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku:
  • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti nezbytné cesty s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
  • vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
  • předpoklady povolení nezbytné cesty
  • důvody nepovolení nezbytné cesty (speciální úprava zákona č. 89/2012 Sb., další důvody zamítnutí žaloby o povolení nezbytné cesty z oblasti sousedských práv a zneužití práva)
  • procesní a hmotněprávní žalobní souvislosti řízení o povolení nezbytné cesty – vázanost soudu návrhem, formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů, poučovací povinnost soudu
  • náležitosti soudních rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
  • praktické příklady právních problémů spojených s nezbytnou cestou a způsoby jejich řešení
  • použitelnost konkrétní judikatury Nejvyššího soudu v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.
  • řízení o povolení nezbytné cesty a rozhodování o náhradě nákladů řízení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit