Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Odborný program

Početné a často rozsáhlé novelizace zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) z let 2011 a následujících, jakož i změny předpisů souvisících a prováděcích změnily tento právní předpis a jeho výklad dosti značnou měrou. Vyvolaly také bohatou judikaturu soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Ta je naopak často vydávána za impulz či příčinu dalších legislativních změn.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní instituty stavebního práva, územního plánování, územního řízení, stavebního řádu, problematika speciálních staveb, ochrany zvláštních zájmů, v neposlední řadě také otázky správních deliktů.

Samostatnou kapitolou je problematika procesu, zahrnující mnohé speciální odchylky od obecné úpravy správního řádu. V oboru práva stavebního navíc nelze posuzovat jen otázky práva správního; soudy veřejného práva se musí často vypořádat i s instituty civilistickými. Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze oboru. Judikatura soudů je zpracována a publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není rychle a snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu institutů stavebního práva, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v  přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.

Základní téma semináře:

 • Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
 • Zásady práce s judikaturou správních soudů
 • Stavební zákon v judikatuře správních soudů
  • územní plánování a jeho přezkum ve správním soudnictví
  • vybrané otázky územního a stavebního řízení – účastníci a jejich postavení, koncentrace řízení, kritéria rozhodování, …
  • „zjednodušené“ postupy stavebního úřadu
  • posuzování námitek
  • nařízení odstranění staveb a dodatečné povolování
  • užívání staveb
  • kontrolní prohlídka, neodkladné odstranění či zabezpečovací práce, nezbytné úpravy
  • zvláštnosti řízení před soudem ve stavebních věcech atd.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit