Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
(jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Odborný program

V současné době je v legislativním procesu významná novela bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku. Účinnost projednávané úpravy lze očekávat v roce 2020, předpokládáme, že novela bude do data konání semináře přijata nebo bude legislativní proces v závěrečné fázi. Lektorka se významnou autorskou měrou podílela na zpracování návrhu novely. Účastníci proto budou o této novele podrobně informováni.

Obsahem semináře budou také další praktické otázky související s právní úpravou bytového spoluvlastnictví.

Program semináře:

 • Zásadní změny v projednávané novele
  • Vyloučení předkupního práva
  • Zjednodušení prodeje jednotky povinného vlastníka
  • Zjednodušení změny prohlášení
  • Vyjasnění ustanovení o přechodu dluhů při prodeji jednotky
  • Vyjasnění ustanovení o příspěvcích na správu společných částí
  • Zjednodušení procesu vzniku společenství
  • Změny v přezkumu rozhodnutí soudem a další……………..
 • Stávající úprava
  • Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, charakteristické rysy
  • Jednotky a jejich převody
   – Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ
   – Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
   – Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
   – Převody jednotek, předkupní právo
   – Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
   – Práva a povinnosti vlastníků jednotek
   – Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
  • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
  • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
   – Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
   – Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
  • Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
  • Společenství vlastníků jednotek
   – Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
   – Kompetence společenství vlastníků jednotek
   – Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
   – Rozhodování společenství vlastníků jednotek
   – Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
   – Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
   – Zrušení společenství vlastníků jednotek
  • Aktuální judikatura
  • Diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit