Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi potřebují smluvně zajistit dlužníkovo plnění.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na představení všech základních zajišťovacích instrumentů, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Zvláštní důraz je kladen na výklad pravidel o zástavním právu, ručení a zajišťovacím převodu práva. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

Obecné otázky

 • Jaké zajištění je nejvhodnější?
 • Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?
 • Které instituty lze využít k zajištění (co třeba reálné břemeno)?
 • Co je to jistota a jak dostát povinnosti dát jistotu?
 • Jak si různá zajišťovací práva konkurují?
 • Je problematické přezajištění?

Zástavní právo

 • Co může být předmětem zástavního práva?
 • Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo?
 • Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku?
 • Co je to maximální zástavní právo?
 • Co nesmí obsahovat zástavní smlouva?
 • Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení (negative pledge)?
 • Lze si sjednat propadnou zástavu?
 • Je výhodnější vzít pohledávku do zástavy nebo provést zajišťovací postoupení?
 • Jaká jsou specifika zástavy obchodního podílu?
 • Jak se zastavuje obchodní závod a jaký dopad má taková zástava na jeho jednotlivé složky (musí se např. takové zástavní právo zapsat k nemovitosti do katastru nemovitostí)?
 • Jaké různé způsoby výkonu zástavního práva si lze sjednat?
 • Jaké povinnosti má zástavní věřitel při výkonu zástavního práva?
 • Je přednostní věřitel chráněn vůči jiným věřitelům?
 • Lze obchodovat s pořadím zástavních práv?
 • Co je to uvolněná zástava a k čemu ji lze využít?

Ručení

 • Jak vzniká ručení?
 • Jaké postavení nabývá ručitel po splnění za dlužníka?
 • Které dlužníkovi námitky může použít ručitel? Může provést započtení dlužníkovi pohledávky?

Finanční (bankovní) záruka

 • Jaké jsou novinky v bankovní (finanční) záruce?
 • Kdo může vystavit finanční záruku?
 • Lze použít některá pravidla z ručení?
 • Kdy lze postoupit práva z finanční záruky?

Zajišťovací převod práva

 • Připouští občanský zákoník fiduciární zajišťovací převod práva?
 • Může věřitel převést vlastnické právo k věci, které má k zajištění, na třetí osobu? Stává se tato osoba vlastníkem?
 • Obstojí dosavadní judikatura k zajišťovacímu převodu práva?

Dohoda o srážkách ze mzdy

 • Jak se rozšiřuje použitelnost pravidel o dohodě o srážkách ze mzdy?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit