Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK I./PV-663/2005

Odborný program

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nabyl účinnosti 1. 7. 2017. Obsahem semináře bude výklad tohoto zákona včetně porovnání s předchozí právní úpravou. Výklad bude doplněn o první zkušenosti z aplikace tohoto zákona v praxi včetně některých metodických závěrů Ministerstva vnitra ke sporným otázkám.

Program semináře:

 • Východiska nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky
  • odpovědnost za přestupek
  • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
  • odpovědnost za přestupek právnické osoby
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
 • Správní tresty a jejich ukládání
  • ukládání správních trestů
  • polehčující a přitěžující okolnosti
  • správní tresty
 • Ochranná opatření
  • omezující opatření
  • zabrání věci
 • Řízení o přestupcích
  • příslušnost správních orgánů
  • účastníci řízení
  • postup před zahájením řízení
  • postup v řízení
  • zvláštní druhy řízení
  • rozhodnutí o přestupku
  • řízení o odvolání
  • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 • Evidence přestupků
 • Zákon o některých přestupcích
  • základní východiska pro jeho přijetí
  • rámcový rozbor jednotlivých přestupků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit