Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z

Správní a trestní právo, Finanční právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Anna Velíšková

interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-398/2018

Odborný program

Na základě požadavků účastníků zařazujeme seminář a praktický výklad, který provede účastníky krok za krokem jak postupovat při kontrole ve veřejné správě.

Účastníci semináře budou seznámeni s postupem kontroly a získají praktický návod jak obstát v roli finančního kontrolora ve veřejné správě v praxi.

Účastníci získají ucelený pohled na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a na procedurální zákon o kontrole č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související legislativu, budou seznámeni prakticky s nejdůležitějšími ustanoveními.

Seminář je určen nejen začínajícím kontrolorům ve veřejné správě, ale i všem ostatním zaměstnancům, kteří plní roli např. interního auditora, kontrolním zaměstnancům, zaměstnancům finančních odborů, těm, kteří provádějí kontrolu u zřízených příspěvkových organizací, u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, a dále těm, kteří prověřují účinnost vnitřního kontrolního systému v praxi, členům kontrolních a finančních výborů zastupitelstev obcí.

Tematické okruhy:

  • jak definovat vnitřní kontrolní systém
  • kontrolní řád
  • plán a zahájení kontroly
  • pověření, vyrozumění, program
  • pracovní a spisová dokumentace
  • přizvané osoby, součinnost
  • výstupní protokol o kontrole
  • námitky a jejich vyřizování
  • diskuse a vzájemné předání příkladů tzv. dobré praxe

Účastníci semináře obdrží vzory některých dokumentů kontroly.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit