Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi

Finanční právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.11.2019
9.00 - cca 14.00
    —
19282

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Anna Velíšková

interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-53/2009

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Nová právní úprava zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přinesla v roce 2015 mnoho novinek a změn v realizaci dotační politiky územních samosprávných celků, tj. obcí, krajů.

Seminář bude zaměřen mimo jiné na problémové okruhy a nejasnosti, které se v této oblasti za dobu účinnosti novely objevují. Cílem je předat zkušenosti z každodenní praxe v oblasti problematiky rozpočtových pravidel.

Odborný program semináře bude zaměřen na výklad problémových oblastí zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Seminář je určen všem, kteří se při své práci řídí základním zákonem pro finanční hospodaření – rozpočtovými pravidly územních rozpočtů, ale i kontroluje a přezkoumává jejich dodržování.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci finančních a kontrolních odborů, interní auditoři, kontroloři obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace, dále členové finančních a kontrolních výborů. Semináře se může zúčastnit každý, kdo se setkává s touto problematikou v praxi.

Odborný program semináře:

  • hospodaření podle rozpočtu a kontrola
  • proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
  • zveřejňování smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci
  • změny rozpočtu
  • závěrečný účet
  • hospodaření a kontrola příspěvkových organizací
  • porušení rozpočtové kázně u územních samosprávných celků a příspěvkové sféry
  • diskuse, předání zkušeností

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit