Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující řešení úpadku oddlužením. Výklad se soustředí zejména na podmínky pro povolení a schválení oddlužení, formy oddlužení, přezkum pohledávek v oddlužení, důsledky neplnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů.

Cílem semináře je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho znění po rozsáhlejší novele provedené zákonem č. 31/2019 Sb., jenž nabyla účinnosti 1. 6. 2019, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou ve výše uvedených oblastech.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

  • Podmínky pro povolení oddlužení
  • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu
  • Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením
  • Volba způsobu oddlužení
  • Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
  • Oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty
  • Neplnění oddlužení, nové dluhy
  • Problematika osvobození dlužníka od dluhů
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Tento seminář volně navazuje na seminář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ (VĚŘITELÉ - UPLATŇOVÁNÍ A USPOKOJOVÁNÍ POHLEDÁVEK) - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A JUDIKATURA, který se koná ve čtvrtek 10. října 2019.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit